Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж


Вимірювання частоти і часових інтервалів інформаційних сигналів. Метрологічне забезпечення засобів вимірювання: методичне керівництво для виконання практичних і лабораторних занять.
У лабораторних роботах № 7 і № 7а та в індивідуальному завданні з курсу «Вимірювання в системах зв'язку» розглядаються цифрові частотоміри, які виконані на схемах з жорсткою логікою. А..
Вимірювання у системах зв’язку: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №5, №7. Модуль 2. Вимірювання характеристик каналів зв’язку і параметрів електричних кіл.
У методичних вказівках до лабораторних робіт розглянуто існуючі методи вимірювання нелінійних спотворень. Показано основні нормативно-метрологічні характеристики досліджуваного вимірювача нелінійних с..
Вимірювання параметрів інформаційних сигналів у системах зв’язку: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з модуля 1, та індивідуального завдання № 1. Метрологічне забезпечення дослідження електричних процесів і вимірювання їх параметрів. Ч.2.
У методичних вказівках до лабораторних робіт та індивідуального завдання розглянуто питання дослідження форми електричних сигналів і вимірювання їх параметрів. Показано основні метрологічні та експлуа..
Дослідження системи контролю лінійного тракту ЦСП ІКМ-30: методичний посібник до лабораторної роботи № 131 з курсу "Технічна експлуатація систем зв'язку" для студентів усіх форм навчання.
Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП і..

Переглядів: 1 480
^