Основи менеджменту


Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ"
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні з..
Література
Менеджмент. Ч.2: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пр..
Менеджмент. Ч. 2: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пр..
Менеджмент: учебное пособие.
В учебном пособии раскрываются основные темы учебной дисциплины «Менеджмент». Учебное пособие содержит теоретическую часть, контрольные вопросы и тесты. Значительное внимание уделено эволю..
Management: summary lectures for technical elite groups.
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в сфері інформаційних технологій. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління орг..
Словарь терминологических понятий по специальности “Экономика и Менеджмент”.
Economics: навчальний посібник.
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання 1-го курсу економічного факультету ОНАЗ. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підв..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 218
^