Державний Університет Телекомунікацій

Основи менеджменту


Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ"
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, а також компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни.Рекомендовано для студентів спеціальності 8.05010008 Публічне адміністрування.
Література
Менеджмент. Ч.2: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пропонується для студентів, що навчаються за напрямом 650202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за всіма формами навчання.
Менеджмент. Ч. 2: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пропонується для студентів, що навчаються за напрямом 650202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за всіма формами навчання.
Менеджмент: учебное пособие.
В учебном пособии раскрываются основные темы учебной дисциплины «Менеджмент». Учебное пособие содержит теоретическую часть, контрольные вопросы и тесты. Значительное внимание уделено эволюции науки менеджмента, развитию системного и функционального подхода к менеджменту, раскрыты функции планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Учебное пособие предназначено для студентов, которые получают базовое высшее образование по направлению6.030601 «Менеджмент» и6.030504 «Экономика предприятия», а также будет полезным аспирантам, преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации.
Management: summary lectures for technical elite groups.
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в сфері інформаційних технологій. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. Наведено різні види структур управління організаціями, функції менеджменту й системний підхід у прийнятті управлінських рішень. У конспекту лекцій також розглядаються послуги інформаційних мереж і платформи їх надання, розкритий зміст процесів управління якістю послуг в умовах дії сучасних стандартів ISO та за допомогою відповідних CRM-систем.
Словарь терминологических понятий по специальности “Экономика и Менеджмент”.
Economics: навчальний посібник.
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання 1-го курсу економічного факультету ОНАЗ. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підвищенню, як термінологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок мовлення в межах професійного спілкування.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 411
^