Державний Університет Телекомунікацій

Основи менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ"
Автор:
Гавкалова Н. Л. Грузд М. В. Золенко А. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
849 Кб
Тип документу:
Книга
Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, а також компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни.Рекомендовано для студентів спеціальності 8.05010008 Публічне адміністрування.
Література
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.28 Мб
Тип документу:
Книга
Менеджмент. Ч.2: методичні вказівки до практичних занять.
Автор:
Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Політова І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.1 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пропонується для студентів, що навчаються за напрямом 650202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за всіма формами навчання.
Менеджмент. Ч. 2: методичні вказівки до практичних занять.
Автор:
Богатирьов А.М., Богатирьова Л.Д., Політова І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.1 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки до практичних занять містять плани практичних занять, перелік рекомендованої літератури, методичні вказівки щодо проведення занять, питання для самоперевірки засвоєння матеріалу. Пропонується для студентів, що навчаються за напрямом 650202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за всіма формами навчання.
Менеджмент: учебное пособие.
Автор:
Богатырева Л.Д., Тардаскина Т.Н., Стрельчук Е.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.4 Мб
Тип документу:
Книга
В учебном пособии раскрываются основные темы учебной дисциплины «Менеджмент». Учебное пособие содержит теоретическую часть, контрольные вопросы и тесты. Значительное внимание уделено эволюции науки менеджмента, развитию системного и функционального подхода к менеджменту, раскрыты функции планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Учебное пособие предназначено для студентов, которые получают базовое высшее образование по направлению6.030601 «Менеджмент» и6.030504 «Экономика предприятия», а также будет полезным аспирантам, преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации.
Management: summary lectures for technical elite groups.
Автор:
E. Borisevich, L. Zhykovskaya, E. Strelchyk
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.85 Мб
Тип документу:
Книга
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в сфері інформаційних технологій. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. Наведено різні види структур управління організаціями, функції менеджменту й системний підхід у прийнятті управлінських рішень. У конспекту лекцій також розглядаються послуги інформаційних мереж і платформи їх надання, розкритий зміст процесів управління якістю послуг в умовах дії сучасних стандартів ISO та за допомогою відповідних CRM-систем.
Словарь терминологических понятий по специальности “Экономика и Менеджмент”.
Автор:
Кудряшова В. А., Чугунова Н. В., Радиус Е.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
339 Кб
Тип документу:
Книга
Economics: навчальний посібник.
Автор:
О.А. Радіус, І.М. Шамановська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
768 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання 1-го курсу економічного факультету ОНАЗ. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підвищенню, як термінологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок мовлення в межах професійного спілкування.

Переглядів: 3 219
^