Державний Університет Телекомунікацій

Менеджмент організацій


Література
Операційний менеджмент: методичні вказівки до практичних занять. Модуль 1. Операційний менеджмент в галузі зв’язку.
Методичні вказівки до практичних занять відповідають вимогам програми дисципліни «Операційний менеджмент» та призначені для підготовки студентів всіх форм навчання зі спеціальностей галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», з напряму 030601 «Менеджмент». Метою даного практикуму є надання вмінь студентам з формування маркетингової політики підприємства та навичок з розрахунків та аналізу основних показників операційної діяльності підприємства на прикладі підприємств електрозв’язку.
Операційний менеджмент в галузі зв’язку: навчальний посібник.
Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Операційний менеджмент» за модулем 1 «Основи операційного менеджменту в галузі зв’язку». У навчальному посібнику використаний системний, функціональний та процесний підхід для розкриття теоретичних основ операційного менеджменту: операційної стратегії, операційної системи, операційної діяльності та операційної функції. Розглянуто основні процеси проектування операційної системи, стратегічне та поточне планування, основи менеджменту якості, управління результативністю в галузі зв’язку.
Менеджмент в телекомунікаціях: навчальний посібник.
Викладаються теоретичні основи менеджменту з обґрунтуванням їхнього використання в галузі зв'язку. Розглядаються типи організацій по наданню послуг зв'язку й процеси управління організаціями. Наведено різні види структур управління організаціями, функції менеджменту й системний підхід у прийнятті управлінських рішень. У посібнику також розглядаються послуги інформаційних мереж і платформи їх надання. Розкрито зміст процесів управління якістю послуг в умовах дії сучасних стандартів ISO. Стратегічні підходи до управління операторами зв'язку розкриті на основі конкуренції. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються на технічних факультетах, і може бути використано при вивченні питань менеджменту на економічних факультетах.
Менеджмент організацій: методичний посібник до практичних занять.
Менеджмент организаций: учебное пособие.
Учебное пособие соответствует программе курса «Менеджмент организаций». В учебном пособии рассмотрены вопросы комплексного видения и гибкой системой реакции предприятия на различные производственные, рыночные и другие ситуации, которые быстро меняются в условиях рыночной экономики. Это обусловило подготовку руководящего состава предприятий таким образом, чтобы они могли предвидеть возможные ситуации, менять структуру производства, управления предприятием, планировать виды и объемы продукции, инновации и инвестиции, прибыль для достижени максимального эффекта. Особое внимание уделено вопросам антикризносного управления, конкурентной политики и рискозащищенности, управлению эффективностью деятельности предприятия.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 635
^