Державний Університет Телекомунікацій

Основи управлінського консультування


Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Автор:
Шатило О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
762 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») / О.А. Шатило; Житомирський державний технологічний університет. – Житомир : Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. – 51 с. Автор: к.держ.упр. О.А. Шатило, Рецензент: к.е.н., доц. І.В. Бурачек Рекомендовано до друку кафедрою менеджменту організацій і адміністрування
Література
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
722 Кб
Тип документу:
Книга

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 7 727
^