Теорія організації


Теория организации
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной теории и практики организации. Материал учебника соответствует требованиям образовательного стандарта по напра..
Теория организации
Учебное пособие рассматривает основные вопросы учебного курса «теория организации». В современной динамичной экономике, когда ситуация на рынках быстро меняется, большое значение придается..
Теорія організації
У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управлінн..
Управління персоналом: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Модуль 2.
Методичні вказівки з дисципліни «Управління персоналом» призначені для формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики у сучасни..
Теорія організації: навчальний посібник.
Теорія організації розглядається як один із фундаментальних елементів наукової бази менеджменту. Організація показана не тільки як інструмент досягнення підприємницьких цілей, але і як об'єкт досл..
Теория организаций: методические указания к практическим занятиям, Модуль 1: Основы теории организации, законы, принципы и этапы развития. Модуль 2: Проектирование организационных структур и бизнес-процессов.
Методические указания к практическим занятиям отвечают требованиям программы дисциплины “Теория организации” и предназначены для подготовки студентов по направлениям «Менеджмент орга..
Управление проектами: учебное пособие.
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управле..
Методичні вказівки до лабораторної роботи "Створення фірми". Модуль 1. Підприємство галузі зв’язку в сучасній системі господарювання. Частина 1.
Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків: методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу "Економічний ризик та методи його вимірювання".

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 511
^