Державний Університет Телекомунікацій

Організація офісної діяльності


Управління персоналом: методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Управління персоналом».
Методичні вказівки до практичних занять відповідають вимогам програми дисципліни «Управління персоналом» та призначені для підготовки студентів всіх форм навчання зі спеціальностей галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», з напряму 030601 «Менеджмент». Метою даного практикуму є надання вмінь студентам з формування кадрової політики підприємства та навичок з розрахунків та аналізу основних показників ефективності управління персоналом підприємства на прикладі підприємств електрозв’язку та поштового зв’язку.
Оцінка ефективності та продуктивності праці персоналу поштового зв‘язку: монографія.
Визначені тенденції розвитку послуг поштового зв’язку та їх вплив на ефективність праці, склад персоналу та його мотивацію на рівні підприємства. Досліджені шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності і продуктивності праці в системі управління підприємством та удосконалені основні методи нормування праці працівників поштового зв’язку, як інструмент для визначення продуктивності праці. Розроблені нові елементи організації праці працівників підприємства поштового зв’язку в механізмі тарифікування робочих місць, алгоритм тарифікування робочих місць. Розроблений і обґрунтований порядок проведення тарифікування робочих місць поштового зв’язку, визначена ефективність його впровадження та розроблена структурно-логічна схема формування моделі організації праці на робочому місці підприємства поштового зв’язку з урахуванням впровадження нових управлінських та інформаційних технологій. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління персоналом, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
Менеджмент персонала: методические рекомендации к выполнению комплексного задания.
Методические рекомендации включают рабочую программу для самоконтроля, которая даст возможность студентам учесть всю тематику лекционных занятий, а также методические рекомендации и тематику комплексного задания, в котором подробно рассмотрены все практические и теоретические задания, в том числе и и ситуационные кейсы по вопросам менеджмента персонала.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 626
^