Управління якістю


Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічн..
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Розглянуто публічне адміністрування як системне явище в суспільстві, органі-зацію публічного адміністрування, особливості публічного адміністрування в соціаль-ній та економічній сферах. Проаналізовано..
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Пособие подготовлено на основе учебной программы к дисциплине “Управление качеством”. По сути изложенный материал повторяет первое издание, но с переводом на русский язык и некоторыми допо..
Конспект лекцій
Управління якістю у сфері телекомунікацій
Посібник підготовлено на основі робочої навчальної програми здисципліни «Управління якістю». Головну увагу приділено розкриттю змісту кожної теми в доступній для сприйняття та самостійного..
Стандарт ISO 9001:2008 или восемь лет страстей по качеству
Статья посвящена актуальной теме сертификации систем менеджментапредприятий по стандарту ISO 9001: является ли стандарт ISO 9001:2008 принципиальноновым?
Управління якістю. Частина 1: методичні рекомендації до виконання практичних робіт.
Методичні рекомендації з дисципліни «Управління якістю» призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері управління якістю продукції та послуг, набуття навичок щ..
Управління якістю інфокомунікаційних послуг: навчальний посібник.
Даний навчальний посібник з управління якістю інфокомунікаційних послуг підготовлений на кафедрі менеджменту та маркетингу. Містить вісім розділів, в яких розглядаються питання якості як базової катег..
Управління якістю послуг зв'язку: методичнi вказiвки з завданнями.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 7 338
^