Державний Університет Телекомунікацій

Маркетинг


Особливості послуг маркетингу у сфері поштового зв'язку: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання.
Завдання розвитку нових послуг поштового зв’язку невід’ємно пов’язані з використанням нових знань із стратегічного маркетингу, теорії менеджменту та організації виробництва. Ці знання мають своїм фундаментом теорію маркетингу, теорію сучасного менеджменту організацій, а саме – сучасну філософію управління поштовою організацією. Цим зумовлена необхідність створення посібника, який системно висвітлює основні аспекти маркетингової діяльності у поштовому зв’язку.
Основи маркетингу: навчальний посібник.
У посібнику представлено основні поняття роботи підприємств в умовах становлення ринкових відносин, взаємодія підприємств із зовнішнім середовищем в умовах ринку споживача.
Менеджмент, маркетинг та підприємництво: методичні вказівки до комп'ютерної ділової гри.
В діловій грі імітується процес підприємництва; використовується комп’ютерна модель ринку інформаційнокомунікаційних послуг. В грі одночасно мають можливість приймати участь 9...15 студентів під керівництвом викладача. Загальний бюджет часу – 12 акад.год. роботи в аудиторії та 20 год. самостійної роботи студентів.
Маркетинг: методичні рекомендації до виконання курсових робіт.
Методичні рекомендації включають тематику, етапи та основні вимоги до структури й змісту курсової роботи, правила її оформлення, правила захисту та визначають типові помилки студентів під час написання курсової роботи. Надано повний основний цифровий матеріал для виконання окремих розрахункових та досліджуваних робіт.
Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія.
Проведено узагальнення раніше викладених автором результатів досліджень з еволюції теорії і практики маркетингу, тенденцій концептуальних змін та розвитку основних складових комплексу маркетингу. Автором також враховані результати досліджень даної проблеми, які отримані як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Розглянуто маркетингові особливості розвитку економіки, сучасні концепції маркетингу, тенденції змін у маркетинговому управлінні, у складових комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл і просування, методика маркетингових досліджень ринку. Для наукових робітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів. Системний виклад матеріалу дає можливість використання монографії широкому колу підприємців, які цікавляться проблемами маркетингу.
Маркетинг: сборник ситуационных заданий к практическим работам.
В сборнике ситуационных заданий к практическим работам для студентов направлений 6.030601 – Менеджмент, 6.030504 – Экономика предприятия и специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производство», 7.050.20201 «Автоматическое управление технологическими процессами» рассмотрены практические основы маркетинга, предложена краткая программа курса «Маркетинг» с его базовым понятийным аппаратом, предложена система распределения ситуационных заданий, которая включает ситуационные задания и задачи. Также в сборнике предложены варианты решения некоторых ситуационных заданий, что сделает их гарантированно выполнимыми.
Маркетинг: сборник задач к практическим занятиям.
В сборнике задач к практическим занятиям для студентов направлений 6.030601 – Менеджмент, 6.030504 – Экономика предприятия и специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производство», 7.050.20201 «Автоматическое управление технологическими процессами» рассмотрены практические задачи маркетинга, предложена краткая программа курса «Маркетинг» с его базовым понятийным аппаратом, предложена система распределения практических задач. Также в сборнике предложены варианты решения некоторых заданий, что сделает их гарантированно выполнимыми.Цього видання немає на обранiй
Маркетинг: методические рекомендации к выполнению курсовых работ по направлению бакалаврской подготовки.
Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по дисциплине «Маркетинг» включают тематику, этапы и основные требования к структуре и содержанию курсовой работы, правила ее оформления, правила защиты и определяют типичные ошибки студентов во время написания курсовой работы. Предоставлен полный основной цифровой материал для выполнения отдельных расчетных и исследуемых работ. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ предназначены для студентов, которые учатся по направлению бакалаврской подготовки «Менеджмент организаций» на русском языке, и могут быть полезными студентам всех форм обучения.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 342
^