Маркетинг


Особливості послуг маркетингу у сфері поштового зв'язку: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання.
Завдання розвитку нових послуг поштового зв’язку невід’ємно пов’язані з використанням нових знань із стратегічного маркетингу, теорії менеджменту та організації виробництва. Ці знанн..
Основи маркетингу: навчальний посібник.
У посібнику представлено основні поняття роботи підприємств в умовах становлення ринкових відносин, взаємодія підприємств із зовнішнім середовищем в умовах ринку споживача.
Менеджмент, маркетинг та підприємництво: методичні вказівки до комп'ютерної ділової гри.
В діловій грі імітується процес підприємництва; використовується комп’ютерна модель ринку інформаційнокомунікаційних послуг. В грі одночасно мають можливість приймати участь 9...15 студентів під..
Маркетинг: методичні рекомендації до виконання курсових робіт.
Методичні рекомендації включають тематику, етапи та основні вимоги до структури й змісту курсової роботи, правила її оформлення, правила захисту та визначають типові помилки студентів під час написанн..
Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія.
Проведено узагальнення раніше викладених автором результатів досліджень з еволюції теорії і практики маркетингу, тенденцій концептуальних змін та розвитку основних складових комплексу маркетингу. Авто..
Маркетинг: сборник ситуационных заданий к практическим работам.
В сборнике ситуационных заданий к практическим работам для студентов направлений 6.030601 – Менеджмент, 6.030504 – Экономика предприятия и специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-инт..
Маркетинг: сборник задач к практическим занятиям.
В сборнике задач к практическим занятиям для студентов направлений 6.030601 – Менеджмент, 6.030504 – Экономика предприятия и специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-интегрированные т..
Маркетинг: методические рекомендации к выполнению курсовых работ по направлению бакалаврской подготовки.
Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по дисциплине «Маркетинг» включают тематику, этапы и основные требования к структуре и содержанию курсовой работы, правила ее оформлен..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 149
^