Державний Університет Телекомунікацій

Вступ до фаху


Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять.
Автор:
Борисевич Є. Г., Пінчук Т. А., Станкевич І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
257 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з дисципліни «Вступ до фаху» розроблено на основі вітчизняних і зарубіжних джерел з теорії та практики управління підприємствами.
Методика викладання економічних дисциплін: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічного напряму підготовки.
Автор:
Грицуленко С.І., Потапова-Сінько Н.Ю., Гарбера К.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.66 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник орієнтований на підготовку студентів-магістрантів економічного напряму до викладацької діяльності та підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки викладачів-початківців. Навчальний посібник розкриває основи педагогіки і психології вищої економічної школи та дає можливість у динаміці прослідкувати як процеси підготовки студентів-магістрантів до викладацької діяльності, так і підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки викладачів-початківців.
Экономическое обоснование хозяйственных решений: учебное пособие для студентов экономических специальностей.
Автор:
Потапова–Синько Н.Е.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Пособие содержит основные теоретические и практические материалы в соответствии с программой курса «Экономическое обоснование хозяйственных решений» для экономических специальностей. Пособие может быть рекомендовано студентам экономических и технических факультетов, а также специалистам, занимающимся вопросами обоснования технических, организационных решений.
Основи бізнесу: навчальний посібник для студентів за спеціальностями 8.050107 - Економіка підприємства, 8.050201 - Менеджмент організації.
Автор:
Т.Ю. Тіханова, О.В. Калінчак, М.А. Кузнєцова, Н.Г. Кліщова, І.А. Кораблінова, І.С. Лаговник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.2 Мб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямів цієї діяльності, а також принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва. Приділяється увага аналізу значення соціально-моральної спрямованості поведінки бізнесмена, його ділової етики, які відповідають сучасним вимогам цивілізованого підприємництва, а також характеристиці державного регулювання бізнесу.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 721
^