Державний Університет Телекомунікацій

Вступ до фаху


Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки з дисципліни «Вступ до фаху» розроблено на основі вітчизняних і зарубіжних джерел з теорії та практики управління підприємствами.
Методика викладання економічних дисциплін: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічного напряму підготовки.
Навчальний посібник орієнтований на підготовку студентів-магістрантів економічного напряму до викладацької діяльності та підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки викладачів-початківців. Навчальний посібник розкриває основи педагогіки і психології вищої економічної школи та дає можливість у динаміці прослідкувати як процеси підготовки студентів-магістрантів до викладацької діяльності, так і підвищення рівня професійно-педагогічної підготовки викладачів-початківців.
Экономическое обоснование хозяйственных решений: учебное пособие для студентов экономических специальностей.
Пособие содержит основные теоретические и практические материалы в соответствии с программой курса «Экономическое обоснование хозяйственных решений» для экономических специальностей. Пособие может быть рекомендовано студентам экономических и технических факультетов, а также специалистам, занимающимся вопросами обоснования технических, организационных решений.
Основи бізнесу: навчальний посібник для студентів за спеціальностями 8.050107 - Економіка підприємства, 8.050201 - Менеджмент організації.
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямів цієї діяльності, а також принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва. Приділяється увага аналізу значення соціально-моральної спрямованості поведінки бізнесмена, його ділової етики, які відповідають сучасним вимогам цивілізованого підприємництва, а також характеристиці державного регулювання бізнесу.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 526
^