Державний Університет Телекомунікацій

Теорія і практика моделювання бізнес-процесів


Язык процессного бизнес-моделирования ЯМТ(TML)
В статье рассмотрены синтезированные авторами элементы научно-методического аппарата актуального направления общей теории управленияпредприятиями – теории процессного управления, а именно элементы научно-методического аппарата синтеза языков процессного бизнес-моделирования.Результаты синтеза соотнесены с авторским языком бизнес-моделированияЯМТ (язык моделирования Тупкало, англ.TML - Tupkalo Modeling Language).
Метод синтеза пирамиды процессного менеджмента предприятия
В статье рассматривается подход к решению задачи оптимизации организационныхструктур процессно-ориентированных предприятий.
Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием
В статье рассматривается подход к решению задачи оптимизации организационныхструктур процессно-ориентированных предприятий. Сформулировано понятие «Правильнаяпроцессно-ориентированная система управления предприятием».
Методика решения задачи оптимизации организационной структуры процессно-ориентированного предприятия на основе принципа «Структура следует за стратегией»
Статья посвящена решению актуальной для предприятий задачи оптимизации системыуправления с учетом выбранной стратегии развития.
Анализ подходов к выделению и композиции системы бизнес-процессов
Бізнес-планування підприємства: навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглядаються питання теорії і практики і практики бізнес-планування підприємств: плановий характер діяльності підприємства; вибір і реалізація бізнес-проекту; професійна підтримка і супровід бізнесу. Особлива увага приділяється зовнішнім аспектам розробки бізнес-плану, створенню в інвестора сприятливого враження від ознайомлення з бізнес-планом і зацікавленості в його реалізації. Наводяться критерії та методи оцінювання економічної ефективності проектів.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 7 381
^