Державний Університет Телекомунікацій

Логістика

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Інформаційні системи в логістиці
Автор:
Яценко Р. М., Ніколаєв І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логістичної системи підприємства, основи проектування і розробки таких систем. Рекомендовано для студентів спеціальності Логістика та інших спеціальностей економічних вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців з логістики, а також для викладачів і аспірантів.
Основи логістики: навчальний посібник Модуль 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Функціональні області логістики.
Автор:
Заборська Н.К., Жуковська Л.Е.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.99 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуті основні поняття і визначення логістики, її цілі та задачі. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види і характеристики, а також функціональні області логістики. Все це дозволяє при вивченні цієї дисципліни отримати з даного підручника необхідні базові знання. Викладення супроводжується конкретними прикладами, контрольними питаннями, термінологічним словником.
Управление потоковыми процессами в экономике: учебное пособие по курсу “Логистика”.
Автор:
Заборская Н. К., Бескровная Л. А., Жуковская Л. Э.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
В учебном пособии системно излагаются знания о бурно развивающемся научном и учебном направлении – логистике, науке об организации и управлении потоковыми процессами в экономике, используемой специалистами по управлению в разнообразных областях. Рассмотрены основные понятия и определения, концепция логистики. Отражены этапы ее развития, логистические системы, их виды и характеристики, а также подробно приведены основные составляющие логистики в их взаимосвязи. Все это позволяет при изучении дисциплины получить из данного учебника необходимы базовые знания. Изложение сопровождается конкретными примерами, контрольными вопросами, тестами. Учебное пособие предназначено для студентов, которые учатся по специальностям Экономика предприятия и Менеджмент, а также может быть полезным для студентов всех специальностей и форм обучения.
Методические указания к практическим занятиям по курсу “Логистика” для всех форм обучения.
Автор:
Заборская Н.К., Жуковская Л.Э., Бакова И.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
В методических указаниях рассмотрены основные задачи логистики – управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек; контроль в сфере закупочной логистики и принятие решения по размещению заказов; определение экономического размера заказа; вопросы оптимального управления запасами. В рамках информационной логистики рассмотрены потоки информации и некоторые их особенности. Разработано программное обеспечение деловой игры, которая на примере создания предприятия электросвязи позволяет рассмотреть основные задачи, обычно стоящие перед специалистом-логистиком. В методические указания входят задачи, темы рефератов по основным вопросам курса данной дисциплины, а также тесты для проверки знаний студентов.
Логістика поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
Автор:
Ящук Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Книга
У пропонованому навчальному посібнику наведено сучасні уявлення про логістику поштового зв’язку. Відповідно до навчальних планів навчальний посібник складається з чотирьох час-тин, що відповідають чотирьом модулям підготовки бакалаврів: Концептуальні засади логістики, Структурна логістика поштового зв’язку, Виробнича логістика поштового зв’язку, Транспортна логістика поштового зв’язку.
Статистичні методи в галузі зв’язку з використанням MS Excel: навчальний посібник.
Автор:
Буріменко Ю.І., Щуровська А.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.21 Мб
Тип документу:
Книга
Навальний посібник відповідає навчальній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня із дисципліни «Статистика». Детально розглянуто методики обчислення статистичних показників, необхідних для проведення комплексного аналізу явищ та процесів, діяльності підприємств у галузі зв’язку. Викладання матеріалу супроводжується наочними прикладами, таблицями, графіками та розв’язанням типових задач з використанням MS Excel.
Розробка стратегії та її реалізація в області логістики: методичний посібник до практичних занять та комплексного завдання.
Автор:
Н.К. Заборськая, В.І. Козак, Л.О. Бескровна, Л.Е. Жуковська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
113 Кб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 8 893
^