Логістика


Інформаційні системи в логістиці
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логісти..
Основи логістики: навчальний посібник Модуль 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Функціональні області логістики.
У навчальному посібнику розглянуті основні поняття і визначення логістики, її цілі та задачі. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види і характеристики, а також функціональні області ..
Управление потоковыми процессами в экономике: учебное пособие по курсу “Логистика”.
В учебном пособии системно излагаются знания о бурно развивающемся научном и учебном направлении – логистике, науке об организации и управлении потоковыми процессами в экономике, используемой сп..
Методические указания к практическим занятиям по курсу “Логистика” для всех форм обучения.
В методических указаниях рассмотрены основные задачи логистики – управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек; контроль в сфере закупочной логистики и..
Логістика поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
У пропонованому навчальному посібнику наведено сучасні уявлення про логістику поштового зв’язку. Відповідно до навчальних планів навчальний посібник складається з чотирьох час-тин, що відповідаю..
Статистичні методи в галузі зв’язку з використанням MS Excel: навчальний посібник.
Навальний посібник відповідає навчальній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня із дисципліни «Статистика». Детально розглянуто методики обчислення статистичних показників, необхідних дл..
Розробка стратегії та її реалізація в області логістики: методичний посібник до практичних занять та комплексного завдання.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 6 656
^