Державний Університет Телекомунікацій

Державне та регіональне управління


СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЇ «Соціальні та економічні проблеми розвитку інформаційного суспільства» (матеріали конференції)
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Соціальні та економічні проблеми розвитку інформаційного суспільства» (матеріали конференції)
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно-технологічним аспектам побудови інформаційної системи Електронний уряд, наведені приклади моделей та структур її функціонування. Представлені системи електронного документообігу, розглянуті організаційно-управлінські засади запровадження електронних державних послуг: їх визначення, взаємозв’язки, класифікація та способи надання. Окремо розглянуті проблеми, пов’язані з впровадженням у державне управління геоінформаційних систем.Видання рекомендоване для використання в навчальному процесі підвищення кваліфікації державних службовців та для підготовки магістрів державного управління. Навчальний посібник може бути використаний для самостійного вивчення дисципліни державними службовцями, студентами, аспірантами, викладачами і науковцями у сфері інформатизації держави і суспільства.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 7 643
^