Державний Університет Телекомунікацій

Основи національної безпеки

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Безопасность корпоративных сетей
Автор:
Биячуев Т.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.32 Мб
Тип документу:
Книга
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам построения защищенных корпоративных сетей. Особое внимание уделено математическому моделированию корпоративних сетей, вопросам построения комплексных систем защиты информации с гарантиями по безопасности, методам и средствам защиты от внутренних нарушителей в корпоративных сетях. Подробно описываются угрозы, исходящие от внутренних нарушителей корпоративных сетей. На основе моделирования действий внутренних нарушителей, предложены методы защиты и рекомендации по усилению общей защищенности корпоративных сетей.
Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование
Автор:
Прценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.51 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник поєднує знання з теорії прогнозування та інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду у цих видах державного регулювання економіки. Друге видання підручника суттєво доповнено з урахуванням досвіду реалізації стратегічних державних проектів та вирішення нових проблем . Вивчення представлених матеріалів дозволить управлінцям різного рівня навчитися аналізувати реальну ситуацію, передбачати хід її розвитку, виробляти стратегію дій та реалізувати її за допомогою методів прогнозування, планування та проектування.
«ГУМАНИТАРНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Автор:
И.В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Г.А. НАМЕСТНИКОВА
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.45 Мб
Тип документу:
Книга
Представлений курс лекцій є фундаментальним курсом із соціального прогнозування, який увібрав в себе досвід багатьох наукових і навчальних видань, що вийшли в Росії протягом останніх 35 років. Курс складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто історичні умови виникнення і розвитку соціального прогнозування. Друга частина присвячена вивченню концепції «технологічного прогнозування» і її сутності. У третій частині проаналізовано технологію прогнозних розробок соціальних процесів. Предметом розгляду четвертої частини є прикладна соціальна прогностика, прогнозування конкретних проблемних ситуацій на прикладі Росії. До курсу додається термінологічний словник.
СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
Автор:
В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.83 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю, розглянуто особливості маніпулятивного впливу з використанням нейролінгвістичного програмування, піару та інших сучасних сугестивних технологій. У додатку уміщено програму навчального спецкурсу для впровадження матеріалів посібника в освітній процес.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)
Автор:
Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін. ; за заг- ред. Є. Д. Скулиша
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.75 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розкрито сутність, технології та засоби ма­ніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеці­альних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно-психологічного протиборства, а також особливості вико­ристання інформаційного впливу в терористичній діяльності та еконо­мічному протиборстві. Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та систему забезпечення інфор­маційної безпеки держави.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Автор:
МАНОЙЛО А.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.82 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії представлена розроблена автором концепція інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах загрози використання іноземними державами арсеналу сил, засобів і методів інформаційно-психологічної війни в політичних цілях. У даній концепції інформаційно-психологічна війна розглядається як інструмент політичного впливу і засіб досягнення політичних цілей. Показанo новий підхід до визначення внутрішньої структури психологічних операцій як комбінації основних її елементів - дезінформування, лобіювання, маніпулювання, шантажу і управління кризами. Представлена в монографії характеристика системи соціальних і політичних відносин сучасного інформаційного суспільства та основних факторів, що впливають на її формування та розвиток, дозволяє розглядати цю систему як середовище організації і проведення інформаційно-психологічних операцій. Велика увага приділяється ролі ЗМІ в таємних операціях інформаційно-психологічної війни.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Автор:
В. А. ЛІПКАН, Ю. Є. МАКСИМЕНКО, В. М. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто сутність та зміст інформаційної безпеки, на­ціональні інтереси в інформаційній сфері, вивчено засади інформаційної безпе­ки Євросоюзу й адаптації стандартів Євросоюзу до українського інформаційно­го законодавства. Автор дослідив сучасні особливості здійснення державної інформаційної політики в Україні та інших країнах світу, проаналізував положення основних концепцій забезпечен­ня інформаційної безпеки України та Європи.
Інвестиційний менеджмент
Автор:
Ю.М. Правик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
18.98 Мб
Тип документу:
Книга
Криптографічні застосування елементарної теорії чисел: навчальний посібник
Автор:
Богуш В.М., Мухачов В.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
Приведена структурована сукупність відомостей щодо застосування методів елементарної теорії чисел для побудови та тестування параметрів криптосистем. Для студентів, що навчаються за освітнім напрямом ‘‘Інформаційна безпека’’, а також спеціалістів, що займаються забезпеченням криптографічного захисту інформації.
Чисельні методи та моделювання на ЕОМ: навчальний посібник. Ч. 1. Модуль 2.
Автор:
Буката Л.Н., Глазунова Л.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості щодо методів розв’язання інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів. У першій частині посібника наведено методи, алгоритми та приклади розв’язання таких задач, як диференціальні рівняння, наближення функції, оптимізація функції однієї та багатьох змінних. Навчальний посібник призначено для здобуття теоретичних і практичних знань студентами, які вивчають дисципліни “Програмування інженерних задач”, “Чисельні методи та моделювання на ЕОМ”, “Чисельні методи”, а також буде корисним аспірантам і науковим співробітникам, яким необхідно розв’язувати наукові задачі з використанням чисельних методів і математичних пакетів.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Переглядів: 14 182
^