Методи оцінювання та прогнозування загроз інформаційній безпеці


Криптографічні застосування елементарної теорії чисел: навчальний посібник
Приведена структурована сукупність відомостей щодо застосування методів елементарної теорії чисел для побудови та тестування параметрів криптосистем.Для студентів, що навчаються за освітнім напрямом &..
Математична статистика: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів, що навчаються за прискореною формою навчання.
Приведені основні положення математичної статистики і методи аналізу статистичних даних: вибірковий метод, метод довірчих інтервалів, кореляційні методи. По кожній темі надано завдання, що залежить ві..
Стратегічне управління: методичні вказівки до практичних занять.
Методичні вказівки мають сприяти формуванню здібностей самостійно стратегічно мислити, поступово переходити до опанування ефективних прийомів та методів стратегічної поведінки, підкріпленої необхідним..
Моделювання попиту послуг зв'язку: завдання та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.
Методичні вказівки містять завдання на виконання циклу лабораторних робіт до задач, які можуть бути поставлені перед економістами та менеджерами при прийнятті рішень стратегічного й оперативного плану..

Кафедра Управління інформаційною безпекою


Переглядів: 1 668
^