Безпека банківських інформаційних технологій


Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник
В посібнику розглянуто загальні положення праваінтелектуальної власності й стисло характеризуються його основніінститути - авторське й патентне право, правова охорона товарнихзнаків і інших засобів ін..
Курсовая работа. Обработка баз данных с помощью языка SQL: задание и методические указания по выполнению. Модуль 1.
Системи передавання даних. Том 1. Завадостійке кодування: підручник.
У систематизованому вигляді розглянуті характеристики джерел і повідомлень, завад і каналів зв’язку, проблеми побудови блокових кодів, методи їх декодування: оптимізація структури сигнальних кон..

Кафедра Управління інформаційною безпекою


Переглядів: 1 031
^