Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Проектний менеджмент у галузі інформаційної безпеки

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Бізнес-планування оператора зв'язку: методичні вказівки до практичних занять для усіх форм навчання.
Автор:
Бескровна Л.О., Жуковська Л.Е., Ісайко Т.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
340 Кб
Тип документу:
Книга
У методичному посібнику розглядається методика складання розділів бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства. Для студентів усіх форм навчання.
Теория организаций: методические указания к практическим занятиям, Модуль 1: Основы теории организации, законы, принципы и этапы развития. Модуль 2: Проектирование организационных структур и бизнес-процессов.
Автор:
Жуковская Л.Э., Борисевич Е.Г., Заборская Н.К.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
453 Кб
Тип документу:
Книга
Методические указания к практическим занятиям отвечают требованиям программы дисциплины “Теория организации” и предназначены для подготовки студентов по направлениям «Менеджмент организации».
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку
Автор:
С.Б. Горелкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Особлива увага приділена обгрунтуванню та розрахункам показників ефективності інвестиційних проектів. Наводиться головний зміст ризику інвестиційних проектів.
Математичне програмування: навчальний посібник. Модуль №1 - Математичне моделювання економічних досліджень та методи розв’язування ЗЛП. Частина 1.
Автор:
Щуровська А. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
971 Кб
Тип документу:
Книга
У цьому навчальному посібнику наведені методичні рекомендації щодо побудови математичних моделей задач лінійного програмування, розглянуті приклади рішення задач, контрольні питання, запропоновані завдання для самостійного рішення.
Управление проектами
Автор:
Бурименко Ю.И., Бобровничая Н.С., Галан Л.В., Лебедева И.Ю.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
24.4 Мб
Тип документу:
Посібник
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управления проектами: базовые понятия, функции, методы, подсистемы управления проектами. Пособие содержит большое количество примеров учебного и практического характера, задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов.
Расчет эффективности проектов связи: методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине: "Планирование и анализ проектов связи".
Автор:
С.Б. Горелкина
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
266 Кб
Тип документу:
Книга
В методическом пособии приведены задания на выполнение курсовых проектов модернизации предприятий почтовой и развития предприятия электросвязи. Приведены методические указания по выполнению расчетов и анализа эффективности проектов и краткие теоретические сведения. Пособие предназначено для студентов, которые обучаются по специальностям: экономика предприятия и менеджмент организаций. Пособие может быть полезным и студентам, обучающимся по техническим специальностям при выполнении технико-экономического обоснования дипломных проектов. Методическое пособие может быть полезным и специалистам связи при решении задач оценки эффективности инвестиционных проектов.
Управління витратами в галузі зв'язку: навчальний посібник.
Автор:
Захарченко Л.А., Яцкевич І.В., Жаданова Ю.О., Захарченко К.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.01 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить теоретичну частину, питання та тести за темами навчальної дисципліни «Управління витратами». У посібнику розглянуто теми, що включають принципи та елементи управління витратами, загальну характеристику витрат, класифікацію та моделі поведінки витрат, аналіз системи «витрати – обсяг – прибуток», калькулювання собівартості послуг (продукції), бюджетне планування і контроль, бюджетування капітальних інвестицій, управлінський облік. Значну увагу приділено питанням особливості управління витратами на підприємствах зв’язку. Призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та магістрів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, фахівців з економіки та працівників підприємств зв’язку.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Переглядів: 2 748
^