Державний Університет Телекомунікацій

Архітектура комп'ютерів


КОМП’ЮТЕР ТА КОМП’ЮТЕРНА АРИФМЕТИКА
Навчальний посібник містить основи теорії з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» та Комп’ютерна логіка” для студентів Навчально-наукового Інституту Телекомунікацій та Інформатизації та Навчально-наукового Інституту заочного та дистанційного навчання, що навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».Представлений в посібнику матеріал відповідає вимогам робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка» і навчальним планам і дозволяє охопити основні розділи даної дисципліни. Для кожної з частин визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють оцінити знання студентів по кожному розділу дисципліни, що вивчається.Крім того, посібник корисно для студентів інших спеціальностей: «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Системний аналіз», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»), а також аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за відповідними спеціальностями при вивченні ними інформаційно-комп'ютерних систем, автоматизації проектування комп'ютерних систем.
Основи роботи на ПК
Архітектура комп’ютерів. Методична розробка для самостійної роботи студентів за спеціальністю: 6.050102 Комп'ютерна інженерія
Методична розробка містить рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» з дисципліни Архітектура комп’ютерів. Складена у відповідності з програмою курсу. Містить тематичний план навчальної дисципліни та перелік завдань для семестрового контролю.
АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ
Методичні вказівкидо курсового проекту для студентів спеціальності“Комп’ютерні системи та мережі”
АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ. Інтегральні мікросхеми серії КР1533
Методичні вказівки для студентівІнституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі»
АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ. Великі інтегральні схеми пам’яті
Методичні вказівки для студентівІнституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі»
Архітектура інформаційних мереж: навчальний посібник.

Переглядів: 1 682
^