Управління ризиками інформаційної безпеки


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Зміст навчального посібника дозволить більш точно і правильно вивчити основи теорії прогнозування, моделювання та проектування, сформувати розуміння основних аспектів соціальної роботи в контексті дан..
Теорія ймовірності і елементи математичної статистики: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання.
Математично-статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях: навчальний посібник.
Навчальний посібник містить теоретичні відомості про основні математично-статистичні методи, що використовуються в прикладних дослідженнях, та шляхи їх реалізації засобами Microsoft Excel та SPSS. Тео..
Математична статистика: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів, що навчаються за прискореною формою навчання.
Приведені основні положення математичної статистики і методи аналізу статистичних даних: вибірковий метод, метод довірчих інтервалів, кореляційні методи. По кожній темі надано завдання, що залежить ві..
Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Частина 2.
При написанні підручника«Вища математика для фахівців в галузі зв’язку». Ч. ІІ. авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики в Одеській національній акад..
Элементы теории вероятностей и математической статистики: учебно-методическое пособие для студентов дневной и заочной формы обучения.
Элементы теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов: учебное пособие.
В пособии изложены основные понятия, теоремы и методы теории вероятностей и математической статистики. Кратко описаны случайные процессы. Большое количество типовых примеров, упражнений, вопросов для ..
Theory of Probability: educational Aid. For Students Studying a Course of Higher Mathematics in English.
В пособии в краткой форме представлены основные сведения по теории вероятностей для студентов академии, изучающих высшую математику на английском языке. Основные теоремы и формулы приведены с доказате..
Series: textbook. For Students Doing a Course of Higher Mathematics in English.
Методическое пособие содержит разделы высшей математики “Числовые ряды”, “Степенные ряды” и “Ряды Фурье” на английском языке и предназначено для студентов академии,..
Основи підприємництва менедменту та маркетингу в галузі зв'язку: навчальний посібник. Ч.1. Основи підприємництва.
У першій частині посібника розглянуті теоретичні засади й практичні аспекти процесу підприємницької діяльності в галузі зв’язку. Висвітлюються стадії процесу підприємництва: формулювання комерці..

Кафедра Управління інформаційною безпекою


Переглядів: 1 452
^