Державний Університет Телекомунікацій

Основи теорії кіл


Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик: методические указания к выполнению индивидуального задания.
Автор:
Иващенко П. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
269 Кб
Тип документу:
Книга
Теорія електричних кіл та сигналів: навчальний посібник для бакалаврів. Модуль №1. Ч.1. Аналіз електричних кіл за постійних та гармонічних впливів. Ч. 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт.
Автор:
Арбузнікова Н.Ф., Новіков О.О., Калашніков А.Ю., Шкуліпа А.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.65 Мб
Тип документу:
Книга
Розділи курсу розбито на шість модулів. Кожен модуль складається з кількох тем, з яких читаються лекції, провадяться лабораторно-практичні заняття.
Теорія електричних кіл і сигналів: навчальний посібник для бакалаврів. Модуль 4 - Перетворення сигналів. Частина 1 і 2.
Автор:
Калашніков А.Ю., Шкуліпа А.В., Горелік С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.42 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить дві частини. У першій частині наведений короткий зміст теоретичного матеріалу, в якому розглянуті перетворення аналогових і дискретних сигналів. Друга частина містить методичні вказівки до лабораторних робіт. У додатках представлені тест-питання для виявлення ступеня готовності до виконання лабораторних робіт і приклади розв’язання типових задач за розглядуваними темами.
Перетворення аналогових та дискретних сигналів: завдання та методичні вказівки до курсової роботи.
Автор:
А.В. Шкуліпа, В.М. Ісарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
557 Кб
Тип документу:
Книга
Курсова робота за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів» містить чотири розділи, які охоплюють теоретичний матеріал з електричних кіл, аналогових та дискретних сигналів, перетворень в аналоговій та дискретній формах. У методичних вказівках наведені приклади розрахунків курсової роботи.
Дослідження коливних контурів: методичні вказівки до лабораторних робіт № 9 та 10.
Автор:
Ормузд А.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
280 Кб
Тип документу:
Книга
Наведені основні теоретичні положення для послідовного та паралельного коливних контурів, розрахункові формули та робочі таблиці. Вказівки разраховані на студентів 2-го семестру навчання всіх факультетів.
Визначення відгуку лінійного електричного кола на впливи різної форми: завдання та методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Теорія електричних кіл та сигналів”.
Автор:
А.Ю. Калашніков, А.В. Шкуліпа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.21 Мб
Тип документу:
Книга
Курсова робота охоплює основні розділи курсу «Теорія електричних кіл та сигналів”. Виконуючи цю роботу, студенти повинні практично довести вміння використовувати знання, здобуті при вивченні матеріалу курсу ТЕКС.
Теория электрических цепей и сигналов: учебное пособие. Модуль 2. Ч. 1 - Частотные методы анализа электрических цепей. Ч. 2 - Методическое указание к лабораторным работам.
Автор:
Н.Ф. Арбузникова, А.А. Новиков, А.Ю. Калашников, А.В. Шкулипа
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.59 Мб
Тип документу:
Книга
Теория электрических цепей и сигналов: учебное пособие. Модуль 1. Часть 1 - Анализ электрических цепей при постоянных и гармонических воздействиях. Часть 2 - Методическое указание к лабораторным работам.
Автор:
Арбузникова Н.Ф., Новиков А.А., Калашников А.Ю., Шкулипа А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Книга
Настоящая программа курса несколько изменена и дополнена. В ней учтена новая кредитно-модульная система образования. Разделы курса разбиты на шесть модулей. В каждом модуле имеется несколько тем, по которым читаются лекции, проводятся лабораторно-практические занятия.
Теория электрических цепей и сигналов: учебно-методическое пособие. Модуль 3 - Временные и операторные методы анализа электрических цепей. Часть 1 и 2.
Автор:
Арбузникова Н.Ф., Калашников А.Ю., Шкулипа А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала модуля 3. Рассмотрены временные и операторные методы анализа электрических цепей. Часть вторая посвящена методическим указаниям к выполнению лабораторных работ. В приложениях представлены тест-вопросы для выявления готовности к выполнению лабораторных работ, а также примеры решения типовых задач.
Теория электрических цепей и сигналов: учебно-методическое пособие. Модуль 4 - Преобразования сигналов. Часть 1 и 2.
Автор:
Калашников А.Ю., Шкулипа А.В., Горелик С.М.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.42 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала, в которой рассмотрены преобразования аналоговых и дискретных сигналов. Вторая часть содержит методические указания к лабораторным работам. В приложениях представлены тест-вопросы для выявления степени готовности к выполнению лабораторных работ и примеры решения типовых задач по предлагаемым темам.a

Переглядів: 3 667
^