Українська мова за професійним спрямуванням


Довідник з українського слововживання “Неправильно-правильно”
Довідник з українського слововживання “Неправильно-правильно”, що його вдало підготувала Марія Волощак, цінне з кількох поглядів. По-перше - вдала спроба аналізу газетних, технічних, рекла..
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС
Правопис кожної мови складається з трьох підсистем: графіки, орфографії і пунктуації. Кожен із цих розділів має свою історію. Українська графіка бере свій початок від старослов’янського письма. ..
ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Посібник оптимально поєднує теоретичні положення і практичні завдання, що сприяє вдосконаленню правописних навичок студентів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною ..
НА ТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ.
Ця книжка частково підсумовує багаторічний досвід автора як наукового редактора журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”. У книжці коротко подано історію українського термінотворення в..
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться прикла..
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
У навчальному посібнику викладено науково-теоретичний матеріал з сучасної української літературної мови – лексики, орфоепії, морфології синтаксису.

Переглядів: 3 257
^