Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційному та кіберпросторах


ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОРАДИОЦЕПЕЙ
ВВЕДЕНИЕПодобно тому, как основные законы, методы исследования и обобщения в области электротехники стали предметом специального теоретического курса «Теоретические основы электротехники» ..
Сигналы и процессы в радиотехнике: методические указания к выполнению индивидуального задания на тему "Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик".
Сигналы и процессы в радиотехнике: задание на курсовую работу для студентов заочного факультета.
Теорія електричних кіл та сигналів: навчальний посібник для бакалаврів. Модуль №1. Ч.1. Аналіз електричних кіл за постійних та гармонічних впливів. Ч. 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт.
Розділи курсу розбито на шість модулів. Кожен модуль складається з кількох тем, з яких читаються лекції, провадяться лабораторно-практичні заняття.
Теорія електричних кіл і сигналів: навчальний посібник для бакалаврів. Модуль 4 - Перетворення сигналів. Частина 1 і 2.
Навчальний посібник містить дві частини. У першій частині наведений короткий зміст теоретичного матеріалу, в якому розглянуті перетворення аналогових і дискретних сигналів. Друга частина містить метод..
Перетворення аналогових та дискретних сигналів: завдання та методичні вказівки до курсової роботи.
Курсова робота за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів» містить чотири розділи, які охоплюють теоретичний матеріал з електричних кіл, аналогових та дискретних сигналів, перетворень в..
Визначення відгуку лінійного електричного кола на впливи різної форми: завдання та методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Теорія електричних кіл та сигналів”.
Курсова робота охоплює основні розділи курсу «Теорія електричних кіл та сигналів”. Виконуючи цю роботу, студенти повинні практично довести вміння використовувати знання, здобуті при вивчен..
Теория электрических цепей и сигналов: учебное пособие. Модуль 2. Ч. 1 - Частотные методы анализа электрических цепей. Ч. 2 - Методическое указание к лабораторным работам.
Теория электрических цепей и сигналов: учебное пособие. Модуль 1. Часть 1 - Анализ электрических цепей при постоянных и гармонических воздействиях. Часть 2 - Методическое указание к лабораторным работам.
Настоящая программа курса несколько изменена и дополнена. В ней учтена новая кредитно-модульная система образования. Разделы курса разбиты на шесть модулей. В каждом модуле имеется несколько тем, по к..
Теория электрических цепей и сигналов: учебно-методическое пособие. Модуль 3 - Временные и операторные методы анализа электрических цепей. Часть 1 и 2.
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала модуля 3. Рассмотрены временные и операторные методы анализа электрических цепей. Часть вторая посвя..

Кафедра Cистем технічного захисту інформації


Переглядів: 3 054
^