Державний Університет Телекомунікацій

Засоби передавання інформації в системах ТЗІ; Засоби приймання інформації в системах ТЗІ


ВИСОКОШВИДКІСНІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник
Розглянуто найбільш поширені і нові методи передачі сигналів поволоконно-оптичним лініям зв’язку. Особливу увагу приділено питаннямпідвішування оптичних кабелів, з урахуванням міжнародних стандартів,рекомендацій та практичних розробок авторів. Описані методи з’єднаньоптичних волокон та особливості фізичних процесів, що відбуваються воптичному кабелі при впливі на нього кліматичних та механічнихнавантажень. Проведено аналіз основних оптичних та електричнихпараметрів оптичних кабелів для підвішування на опорах ліній зв’язку,ліній електропередачі та на опорах контактної мережі залізниці.
Методы передачи информации в системах беспроводного доступа к телекоммуникационным сетям нового поколения.
Пособие содержит сведения о перспективных тенденциях развития телекоммуникационных сетей – о сетях нового поколения NGN. Сформулированы требования к методам передачи информации в таких сетях и, в первую очередь, передачи сообщений по каналам беспроводного доступа (радиоканалам). Изложены статистические характеристики замираний в радиоканалах. Дана классификация методов разнесения, предназначенных для передачи информации по каналам с замираниями. Разработаны основы дифференциальных методов передачи информации для таких каналов, новые методы промехоустойчивого кодирования и новые сигнально-кодовые конструкции для таких каналов. Разработан перечень магистерских и аспирантских исследовательских работ по этой тематике. Пособие предназначено для студентов, молодых преподавателей, стажеров, аспирантов и магистрантов академии связи.
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “Устройства приема и обработки сигналов”. Модуль 2.
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине “Устройства приема и обработки сигналов”. Модуль 1.
Задание на курсовую работу для экстернов и студентов с сокращенным сроком обучения: методические указания к изучению дисциплины “Теория электрической связи”.
Transmission of information in telecommunication systems. Module № 2.
Education manual on telecommunication theory.
Transmission of information in telecommunication systems: education manual on telecommunication theory. Module № 2.
This education manual contains:main theoretical positions of Telecommunication Theory, chapter Transmission of information in telecommunication systems;methodical guidelines for fulfilling laboratory works;individual tasks with input data and methodical instructions for it performance;short English-Russian and Russian-English dictionaries on transmission of information in telecommunication systems.The manual is intended for students training on a direction of Telecommunication studying the module 2 of Telecommunication theory.
Основи схемотехніки: підручник
Розглядаються основні схеми аналогових і цифрових пристроїв на дискретнихелектронних приладах та інтегральних мікросхемах. Наводяться аналогові пристрої надискретних компонентах: подільники напруги, випрямлячі, амплітудні обмежувачі,стабілізатори, підсилювачі на біполярних та польових транзисторах, електровакуумнихприладах, ключі, автогенератори, фотоелектричні та газорозрядні прилади, цифровііндикатори, фотоелектричні та світловипромінювальні прилади, оптрони, лазери.
Методичні вказівки до лабораторних робіт 1.1 – 1.3. Модуль 1.
Метою викладання дисципліни є формування знань основних понять теорії автоматичного керування, а також професійного підходу до вирішення задач автоматизації та задач, що потребують застосування автоматичних систем керування.
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного управління".
Метою курсової роботи (КР) є формування знань теорії лінійних одноконтурних автоматичних систем регулювання (АСР). Закріплення уміння застосовувати на практиці інженерні засоби вибору настройок регуляторів і аналізу перехідних процесів регулювання з використанням обчислювальної техніки.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 3 063
^