Державний Університет Телекомунікацій

Системний аналіз та прийняття рішень в ІБ


Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління».
Приведені завдання і описана методика виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно – інтегровані технології». Методичні вказівки забезпечують виконання семи лабораторних робіт. Для виконання робіт потрібні комп’ютери та програмне забезпечення Matlab.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 1 318
^