Державний Університет Телекомунікацій

Проектування СЗІ; Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Конфліктна взаємодія інформаційних систем; Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Інформаційна безпека
Автор:
Ахрамович В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.22 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти захисту інформації, комп'ютерних мереж, інформаційних систем. Висвітлена можливість захисту вказаних компонентів за допомогою: криптографічних засобів захисту, мережевих екранів, операційних систем Windows, у програмах пакету Wicrosoft Office, систем видалення та відновлення даних, систем резервування даних, захист від впливу комп'ютерних вірусів. Показані можливі канали витоку інформації. Для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс «Інформаційна безпека», «Захист інформації», «Комп'ютерна безпека», «Технології захисту інформації», «Комп'ютерна вірусологія» і т.п.
Інформаційна безпека
Автор:
В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
21.02 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У практикуму відображено не тільки основи рішення задач захисту інформації, але й наведена необхідна теорія до них. (в деяких випадках наведені характеристики спеціального програмного забезпечення, яке використовується) та зроблені висновки, розкриті проблеми, пов’язані з рішеннями вказаних задач. Усі лабораторні роботи розбиті на шість розділів. У першому розділі: показані приклади захисту інформації за допомогою можливостей різних операційних систем; у другому: – за допомогою можливостей Microsoft Office 2003, 2007 та 2010; у третьому: – шифруванням інформації за допомогою операційних систем та спеціального програмного забезпечення; а також систем програмування; в четвертому: – в різних типах комп’ютерних мереж з використанням мережевих екранів; п'ятому – відновленням даних на дисках, які попередньо видалені , або видалені при форматуванні; шостому – за допомогою спеціальних антивірусних програм.
Вимірювання в системах зв’язку. Книга 1. Загальні електрорадіовимірювання: посібник.
Автор:
Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, М.Б. Налісний, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.05 Мб
Тип документу:
Книга
Наведено узагальнені відомості про вимірювальні перетворювачі: аналогові, аналого-цифрові, цифрові і цифро-аналогові. Представлені загальні відомості про рівняння вимірювань та похибки результатів вимірювань. Проведено класифікацію та послідовний опис типових вимірювальних перетворювачів. Розглянуті питання вимірювання напруги сигналів, їх часовий та спектральний аналіз; вимірювання характеристик каналів зв’язку і якісних параметрів сигналів та ін. Приділено увагу реалізації вимірювальних приладів з використанням мікропроцесорів, що дозволяє автоматизувати слідуючі вимірювальні операції: установка нуля; калібрування; самодіагностика з наступним підстроюванням, автоматичний вибір межі вимірювання тощо. У книзі розглядаються питання метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, а також основні методи підвищення точності вимірювань і завадостійкості вимірювальних перетворювачів.
Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації: методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни “Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації”.
Автор:
Гладкіх В.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Книга
Метою методичних вказівок є допомога студентам у підготовці до лабораторних занять з дисципліни “Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації”. В методичних вказівках наведено ключові питання з тем занять, завдання для домашньої роботи, зразки оформлення звітів про виконання лабораторних робіт. Методичні вказівки призначені студентам денної та заочної форм навчання інституту радіо, телебачення та електроніки.
Антени та пристрої НВЧ: конспект лекцій. Частина 1. Термінологія та методи теорії антен.
Автор:
Т.А. Цалієв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.21 Мб
Тип документу:
Книга
Наводяться основні терміни та визначення, застосовувані в теорії практиці антен. Стисло подані основні принципи та наближені методи, часто використовувані в прикладних антенних задачах.
Особенности распространения радиоволн при поднятых антеннах: методическое руководство к лабораторной работе.
Автор:
Т.И. Лашманова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
129 Кб
Тип документу:
Книга
Радиоавтоматика: учебное пособие.
Автор:
П.В. Иващенко, В.А. Голощапов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
716 Кб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие содержит материалы по изучению дисциплины «Радиоавтоматика». Изложены фундаментальные принципы управления, классификация систем РА, математическое описание систем РА, структурные схемы систем РА, устойчивость линейных систем РА, анализ систем в пространстве со-стояний, элементы РА в системах связи, в частности системы восстановления несущего колебания и системы тактовой синхронизации. Пособие содержит перечень знаний и умений, которые должен приобрести студент при изучении «Радиоавтоматики». Для проверки усвоения знаний в конце каждого раздела приведены контрольные вопросы.
Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик: методические указания к выполнению индивидуального задания.
Автор:
Иващенко П. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
269 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Theory of noise immunity of telecommunication signals reception: еducation manual. Module №3.
Автор:
Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
792 Кб
Тип документу:
Книга
This education manual contains main theoretical positions of Telecommunication Theory, chapter «Theory of noise immunity of telecommunication signals reception», questions and tasks for examination of knowledge, methodical instructions and input data for course work, methodical guidelines for fulfilling laboratory works, short English-Russian and Russian-English dictionaries.
Коливання та хвилі: методичне керівництво до лабораторного циклу №2 з фізики Модуль 2, Частина 3.
Автор:
Криськів С.К, Марколенко П.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.61 Мб
Тип документу:
Книга
Методичне керівництво призначено для самостійної роботи студентів з розділу Коливання та хвилі, який є фундаментом для вивчення приладів і засобів телекомунікації. Основну увагу приділено опису коливань фізичних систем і хвильових процесів у різних середовищах. Для забезпечення певної системи у навчанні, паралельно розглядаються механічні та електричні коливання та хвилі, що підкреслює загальний підхід до розв'язання всіх коливальних і хвильових задач.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 5 214
^