Проектування СЗІ; Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Конфліктна взаємодія інформаційних систем; Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації


Вимірювання в системах зв’язку. Книга 1. Загальні електрорадіовимірювання: посібник.
Наведено узагальнені відомості про вимірювальні перетворювачі: аналогові, аналого-цифрові, цифрові і цифро-аналогові. Представлені загальні відомості про рівняння вимірювань та похибки результатів вим..
Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації: методичні вказівки до лабораторних робіт студентів з дисципліни “Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації”.
Метою методичних вказівок є допомога студентам у підготовці до лабораторних занять з дисципліни “Поля і хвилі у системах технічного захисту інформації”. В методичних вказівках наведено клю..
Антени та пристрої НВЧ: конспект лекцій. Частина 1. Термінологія та методи теорії антен.
Наводяться основні терміни та визначення, застосовувані в теорії практиці антен. Стисло подані основні принципи та наближені методи, часто використовувані в прикладних антенних задачах.
Особенности распространения радиоволн при поднятых антеннах: методическое руководство к лабораторной работе.
Радиоавтоматика: учебное пособие.
Учебное пособие содержит материалы по изучению дисциплины «Радиоавтоматика». Изложены фундаментальные принципы управления, классификация систем РА, математическое описание систем РА, струк..
Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик: методические указания к выполнению индивидуального задания.
Theory of noise immunity of telecommunication signals reception: еducation manual. Module №3.
This education manual contains main theoretical positions of Telecommunication Theory, chapter «Theory of noise immunity of telecommunication signals reception», questions and tasks for ex..
Коливання та хвилі: методичне керівництво до лабораторного циклу №2 з фізики Модуль 2, Частина 3.
Методичне керівництво призначено для самостійної роботи студентів з розділу Коливання та хвилі, який є фундаментом для вивчення приладів і засобів телекомунікації. Основну увагу приділено опису колива..
Коливання та хвилі: методичні вказівки та комплекcне завдання № 2 з фізики.
Електрофізичні параметри металів та напівпровідників: методичний посібник до комплексного завдання з фізики.

Кафедра Cистем технічного захисту інформації


Переглядів: 3 467
^