Теорія інформації та кодування; Методи перетворення сигналів; Пристрої реєстрації та відображення інформації; Інформаційні потоки в телекомунікаційних мережах


Основы теории многомерных аналоговых и дискретных цепей: учебное пособие.
В пособии приводятся важные для приложений многомерные сигналы. Кратко иглагаются основные положения теории многомерных аналоговых цепей. Расчет отклика многомерной аналоговой цепи на многомерное возд..
Methodical instructions to practical classes on discipline «Engineering Electromagnetics» Module 1. Theoretical Fundamentals of Electromagnetics.
Goal of the methodical instructions to practical classes is to help students during independent study of theoretical principles of discipline Engineering Electrodynamics, part 1 – theoretical fo..
Methodical instructions for implementation of laboratory work “Research of the matching techniques of transmission lines with an arbitrary load” on discipline «Engineering Electromagnetics» Module 1 – Theoretical Fundamentals of Electromagnetics for stude
Goal of the methodical instructions is to help students during independent study of theoretical principles of discipline Engineering Electrodynamics, part 1 – theoretical foundations of electrom..
Methodical instructions for implementation of laboratory work “Research of operating modes of waveguide transmission line” on discipline «Engineering Electromagnetics» Module 1. Theoretical Fundamentals of Electromagnetics for students of full-time and pa
Goal of the methodical instructions is to help students during independent study theoretical principles of discipline Engineering Electrodynamics, part 1 – theoretical foundations of electromagn..
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Дослідження принципів побудови та характеристик антен базових станцій мобільного зв'язку» Модуль 1. Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку.
Метою методичних вказівок є допомога студентам при вивченні теоретичних положень модуля 1 — Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку, теми 1.3 — Антенні пристрої ба..
Methodical instructions for implementation of laboratory work “Research of characteristics and parameters of electromagnetic wave”. Module 1. Theoretical Fundamentals of Electromagnetics.
Goal of the methodical instructions is to help students during independent study of theoretical principles of discipline Engineering Electrodynamics, part 1 – theoretical foundations of electrom..
Методичні матеріали до вивчення модуля 2 ТЕЗ “Передача інформації в телекомунікаційних системах”.
Методичні матеріали до вивчення модуля 1 ТЕЗ “Сигнали електрозв'язку”.
Теорія електричного зв'язку: навчальний посібник. Модуль 2. Передавання інформації в телекомунікаційних системах.
У навчальному посібнику для бакалаврів у восьми лекціях розглянуто:основні інформаційні характеристики джерел дискретних та неперервних повідомлень;ефективне кодування джерел дискретних повідомлень;ко..
Теорія зв’язку: навчальний посібник. Модуль 3. Теорія завадостійкості приймання сигналів електрозв’язку.
Навчальний посібник містить матеріали до вивчення модуля 3 дисципліни «Теорія зв’язку». Матеріали подано як конспект лекцій. Викладено теорію завадостійкості цифрових та аналогових с..

Кафедра Cистем технічного захисту інформації


Переглядів: 3 443
^