Контрольно-вимірювальна апаратура ІБ; Схемотехнічна практика


Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах зв'язку: підручник.
У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з метрології, технічного регулювання, менеджменту якості, оцінки відповідності та методик вимірювань у галузі ..
Методичні вказівки з модуля 1 „Стандартизація, метрологія – як важелі проведення технічної політики” для виконання лабораторних робіт № 1, 2 та індивідуального завдання №1 з дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація". Ч
У методичних вказівках до лабораторних робіт № 1,2 та індивідуального завдання №1 розглянуто питання визначення джерел основних видів похибок від значень вимірювальної величини, способи вираження клас..
Методичні вказівки з модуля 1 „Стандартизація, метрологія – як важелі проведення технічної політики” для виконання лабораторних робіт № 3,4 та індивідуального завдання № 2 . Частина 2.
У методичних вказівках до лабораторних робіт №3,4 та індивідуального завдання №2 розглянуто питання вимірювання параметрів періодичних процесів, застосування електронних вольтметрів і правила визначен..
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: Стандартизація, сертифікація та ліцензування.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та ліцензування» включають програму курсу, зміст навчального матеріалу, тематику практичних занять, інди..
Вимірювання частоти і часових інтервалів інформаційних сигналів. Метрологічне забезпечення засобів вимірювання: методичне керівництво для виконання практичних і лабораторних занять.
У лабораторних роботах № 7 і № 7а та в індивідуальному завданні з курсу «Вимірювання в системах зв'язку» розглядаються цифрові частотоміри, які виконані на схемах з жорсткою логікою. А..
Вимірювання у системах зв’язку: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №5, №7. Модуль 2. Вимірювання характеристик каналів зв’язку і параметрів електричних кіл.
У методичних вказівках до лабораторних робіт розглянуто існуючі методи вимірювання нелінійних спотворень. Показано основні нормативно-метрологічні характеристики досліджуваного вимірювача нелінійних с..

Кафедра Cистем технічного захисту інформації


Переглядів: 1 368
^