Державний Університет Телекомунікацій

Контрольно-вимірювальна апаратура ІБ; Схемотехнічна практика

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах зв'язку: підручник.
Автор:
Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, М.Б. Налісний, В.Л. Серебрін, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський, Л.О. Лебединська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з метрології, технічного регулювання, менеджменту якості, оцінки відповідності та методик вимірювань у галузі зв’язку Наведені узагальнені відомості про метрологічне забезпечення в телекомунікаційних та інформаційних системах, структуру метрологічних служб, випробування, калібровку та повірку засобів вимірювальної техніки. Висвітлені основні положення державної системи стандартизації і сертифікації України, вітчизняний і зарубіжний досвід керування якістю послуг на базі міжнародних стандартів ISOсерії 9000 та основи метрологічного забезпечення галузі зв’язку. Приділено увагу підтвердженню відповідності в законодавчо-регульованій та нерегульованій сферах, особливості сертифікації послуг зв’язку; розглянуті питання міжнародного співробітництва у сфері підтвердження відповідності. Книга корисна як студентам вищих навчальних закладів, так і фахівцям галузі зв’язку.
Методичні вказівки з модуля 1 „Стандартизація, метрологія – як важелі проведення технічної політики” для виконання лабораторних робіт № 1, 2 та індивідуального завдання №1 з дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація". Ч
Автор:
Л.О. Козаченко, М.Т. Козаченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
727 Кб
Тип документу:
Книга
У методичних вказівках до лабораторних робіт № 1,2 та індивідуального завдання №1 розглянуто питання визначення джерел основних видів похибок від значень вимірювальної величини, способи вираження класу точності, статистична обробка даних багаторазових вимірювань фізичної величини та визначення довірчих границь похибок. Вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання, і видаються українською та російською мовами.
Методичні вказівки з модуля 1 „Стандартизація, метрологія – як важелі проведення технічної політики” для виконання лабораторних робіт № 3,4 та індивідуального завдання № 2 . Частина 2.
Автор:
М.Т. Козаченко, Т.С. Вольська, В.Д. Богун
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
548 Кб
Тип документу:
Книга
У методичних вказівках до лабораторних робіт №3,4 та індивідуального завдання №2 розглянуто питання вимірювання параметрів періодичних процесів, застосування електронних вольтметрів і правила визначення параметрів напруг періодичних та неперіодичних процесів, визначення похибок непрямих вимірювань коефіціентів амплітуди та форми, поняття і методики калібрування засобіввимірювальної техніки. Вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання і видаються українською та російською мовою.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: Стандартизація, сертифікація та ліцензування.
Автор:
Козаченко М.Т., Лебединська Л.О., СолодкаВ.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Стандартизація, сертифікація та ліцензування» включають програму курсу, зміст навчального матеріалу, тематику практичних занять, індивідуальні завдання, які у сукупності з основним лекційним матеріалом та додатковим навчальним матеріалом, який студенти вивчають самостійно, дає змогу повністю визначити наскільки студенти самореалізують матеріал зі стандартизації та сертифікації. Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються за спеціальностями 6.030601 – «Менеджмент», 6.030504 – «Економіка підприємства» татехнічних спеціальностей, і можуть бути корисні для усіх форм навчання.
Вимірювання частоти і часових інтервалів інформаційних сигналів. Метрологічне забезпечення засобів вимірювання: методичне керівництво для виконання практичних і лабораторних занять.
Автор:
Козаченко М.Т., Жмурко Ю.В., Козаченко Л.О., Зіангірова Л.Т., Богун В.Д., Серебрін В.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Книга
У лабораторних роботах № 7 і № 7а та в індивідуальному завданні з курсу «Вимірювання в системах зв'язку» розглядаються цифрові частотоміри, які виконані на схемах з жорсткою логікою. Аналізуються основні характеристики та режими роботи, які дозволяють мінімізувати похибки вимірювань. Подані індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, а також приклади розв’язання завдань за оцінкою характеристик результатів вимірювань при різноманітних режимах роботи. Призначено для студентів вищих учбових закладів і видається українською, російською та англійською мовами.
Вимірювання у системах зв’язку: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №5, №7. Модуль 2. Вимірювання характеристик каналів зв’язку і параметрів електричних кіл.
Автор:
Никитенко Л.Т., Жмурко Ю.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
339 Кб
Тип документу:
Книга
У методичних вказівках до лабораторних робіт розглянуто існуючі методи вимірювання нелінійних спотворень. Показано основні нормативно-метрологічні характеристики досліджуваного вимірювача нелінійних спотворень, розрахунок коефіцієнта гармонік Кг та коефіцієнта нелінійних спотворень Кн. Розглянуто операції повірки (калібрування) вимірювачів нелінійних спотворень та методики їх виконання, способи обробки результатів вимірювань. Показано методику та оформлення результатів калібрування.

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту


Переглядів: 1 844
^