Криптографія та стеганографія; Технічні засоби охорони об'єктів; Пристрої реєстрації та відображення інформації


Теоретические основы информационно-измерительных систем
В учебнике систематически изложены основные понятия, принципы построения и исследования информационно-измерительных систем, базирующиеся на математическом аппаратепреобразования измерительных сигналов..
Методы практической криптографии
В представленном читателям издании рассматривается круг вопросов, связанных с надежностью действующих систем криптографической защиты информации.Обосновываются требования к параметрам ряда распростран..
ЦИФРОВА ОБРОБКА АУДІО- ТА ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМАХ: навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифровоїобробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Викладенометоди та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, атак..
Асиметричні методи шифруванняв телекомунікаціях: навчальний посібник. Модуль 2. Криптографічні методи захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах.
Розглянуто математичні основи теорії чисел та основні вимоги до геш-функцій, забезпечуючих мінімізацію мережного трафіку та надлишковість відкритого тексту при криптографічному перетворенні, проведено..

Кафедра Cистем технічного захисту інформації


Переглядів: 2 305
^