Державний Університет Телекомунікацій

Підприємництво, торгоівля та біржова діяльність


Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисциплін: "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА", "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
Програма ознайомчої практики за спеціальністю "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"
Програма ознайомчої практики за спеціальністю ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬМетодичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчанняУкладачі: Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.

Переглядів: 350
^