Державний Університет Телекомунікацій

Економіко-правові засади підприємницької діяльності


Економіко-правові засади підприємницької діяльності
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності» підготовлено у відповідності до навчального плану для використання студентами і викладачами з метою надання методичної допомоги. Матеріал подано у доступній формі. Зміст кожної лекції структуровано за найбільш важливими питаннями і в логічній послідовності.

Переглядів: 462
^