Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Фінансовий менеджмент

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Financial Risk Manager. Handbook, Second Edition
Автор:
Philippe Jorion
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.92 Мб
Тип документу:
Посібник
A comprehensive reference and training guide for financial risk management Risk professionals looking to earn the Financial Risk Manager certification, corporate training programs, professors, and graduate students all rely on one book for the most comprehensive and up-to-date information on financial risk management the Financial Risk Manager Handbook. Presented in a clear and consistent fashion, this completely updated Second Edition is the best way to prepare for the Financial Risk Manager exam and has become the core text for risk-management training programs worldwide. This definitive guide supports candidates studying for GARP’s annual FRM exam and prepares you to assess and control risk in today’s rapidly.
Handbook of Corporate Finance
Автор:
Glen Arnold
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
7.95 Мб
Тип документу:
Посібник
This book aims to help you understand and apply the essentials of corporate finance with speed and confidence. This topic touches various aspects of your business: from deciding which capital expenditure projects are worthy of backing for tomorrow, to the immediate and daily challenge of managing business units for shareholder value.
Financial Management. Theory and Practice
Автор:
Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
34.22 Мб
Тип документу:
Підручник
Written for and praised by students just like you, Financial management: theory and practice gives you relevant, practical, and easy-to-understand information covering all of the financial management topics you need to succeed in this course. Underlying theory is presented first in an accessible style and then followed by the practical application.
Фінансова політика підприємства
Автор:
Гудзь О.Є., Стецюк П.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.7 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти формування фінансової політики підприємства. Основний акцент зроблено на розкритті наукових основ фінансової політики, розробки її стратегії, технологіях формування системи фінансування операційної й інвестиційної діяльності підприємства, методичному інструментарію бюджетування, управлінні поточними витратами та оборотними активами підприємства. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, а також підприємців, бізнесменів, керівників та спеціалістів підприємств різних галузей національної економіки.
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
Автор:
За ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.52 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни „Фінансовий менеджмент”. У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв’язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.
Фінансовий менеджмент
Автор:
С.В. Маркова, Є.В. Маказан, О.М. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
685 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення та актуальні проблеми курсу «Фінансовий менеджмент». Також у посібнику наводиться короткий зміст лекцій, план практичних занять, основні поняття до кожної теми, завдання та питання до обговорення на практичному занятті, рекомендації до розв’язання задач, а також тестові завдання для закріплення набутих теоретичних знань та типові завдання для проведення модульних контрольних робіт.
Финансовый менеджмент: Курс лекций
Автор:
Гридчина М. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капиталом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, формированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия. Для студентов вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также руководителей предприятий.
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА
Автор:
В.В. Краснова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.07 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто комплекс питань управління фінансами підприємства, яким повинен володіти менеджер середньої і вищої ланки. Особлива увага приділена теорії та практиці управління прибутком і грошовими потоками, визначенню вартості фінансових ресурсів, які залучені до діяльності підприємства з різних джерел. Викладаються принципи та механізм управління окремими складовими активів підприємства. Висвітлюється теорія і практика застосування операційного, фінансового та комбінованого важелів для управління прибутком і структурою капіталу. Наведена методика аналізу фінансової звітності, розробки фінансового плану і вироблення антикризової фінансової політики, проведення фінансової санації та реструктуризації підприємства
Corporate Finance
Автор:
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Gordon S. Roberts
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
16.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Corporate Finance meets the needs of the introductory corporate finance course at the MBA level, or the introductory course that wants very comprehensive coverage. The text emphasizes the modern fundamentals of the theory of finance while providing contemporary examples to make the theory come to life. Corporate finance is presented as the working of a small number of integrated and powerful intuitions rather than a collection of unrelated topics. The text develops the central concepts of modern finance: arbitrage, net present value, efficient markets, agency theory, options, and the trade-off between risk and return, and uses them to explain corporate finance with a balance of theory and application. This well respected author team is known for its clear and accessible presentation of material.

Переглядів: 839
^