Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Стратегічні пріоритети розбудови інформаційного суспільства в Україні
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
348 Кб
Тип документу:
Стаття
Вплив глобалізації на публічне управління: наслідки для України
Автор:
Лещенко В.В., Дьяков А.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
659 Кб
Тип документу:
Стаття
Статтю присвячено актуальній проблемі впливу глобалізації на систему публічного управління в Україні. Визначено, що місце і роль країни в сучасному глобалізованому світі залежить від багатьох факторів, серед яких важливим є рівень розвитку правової системи, публічного управління та публічної сфери. Розглянуто сутність понять “глобалізація” та “публічне управління”. Виокремлено фактори прискорення глобалізації. Визначено ймовірні позитивні та негативні прояви глобалізації для України. Відзначено всеохопний вплив глобалізації на всі сфери суспільства. У результаті цього одним з основних завдань публічного управління, пов’язаних із глобалізаційними процесами в майбутньому, має стати пошук норм, інститутів та механізмів, які могли б забезпечити більш ефективне управління для збереження переваг глобальних ринків і конкуренції та забезпечення національної безпеки країни.
Вплив глобалізації на трансформацію соціальних функцій держави
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
358 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті здійснено аналіз впливу політичних, економічних та соціальниї складових глобалізації на трансформацію соціальних функцій сучасних держав. Зроблено висновок, що зменшення функцій держави, яке спостерігається на сучасному етапі глобалізації, викликає необхідність нарощування частки державного регулювання соціального розвитку суспільства.
Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз)
Автор:
Войтович Р.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.53 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління, відповідно до чого розкрито сутність, основні передумови та фактори виникнення глобалізації, досліджено особливості розвитку суспільства та держави в умовах глобалізації, наведено обернені форми глобалізації, ідентифіковано основні глобалізаційні виклики суспільного розвитку, охарактеризовано основні форми, засоби й механізми глобальної інтеграції, розкрито особливості впливу глобалізації на систему державного управління перехідних суспільств, запропоновано механізми оптимізації системи державного управління України в умовах глобалізації. Тематика монографії може бути цікавою для студентів, аспірантів, докторантів зі спеціальності державне управління, політологія, філософія, соціологія, менеджмент, а також посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських і політичних діячів та всіх тих, хто цікавиться проблемами глобалізації.
Навчальна програма дисципліни “Стратегічне управління” (для магістрів)
Автор:
Колпаков В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
790 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Стратегічне управління”, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Автор:
Завадська О. Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
352 Кб
Тип документу:
Стаття
Несформульованість чітких програм розвитку держави, які б забезпечували зростання добробуту, зменшення бідності, збереження та реабілітацію природних ресурсів і довкілля і переважно катастрофічний стан екологічної ситуації практично на всій території України гальмує впровадження ефективних технологій у сільському господарстві і промисловості. Через неналежне ставлення до освіти, науки, національної культури в соціально-економічному складовій держави і, як наслідок, низький рівень освіченості, культури (передусім політичної) суспільства українське суспільство сьогодні переживає глибоку політичну кризу. Вона ще й зумовлена відсутністю політичної волі державної влади в реалізації задекларованих у Конституції України принципів демократії, свободи, гуманізму, народовладдя. Високий рівень злочинності і корупції, що зумовлює невпинне поглиблення прірви між злиденністю переважної більшості населення і заможністю олігархічної верхівки, а це призводить до нестабільності в суспільстві.
ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ДОКТРИН ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Автор:
Шмігельська З.К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
276 Кб
Тип документу:
Стаття
Охарактеризовано терміни глобалізм та глобальний менеджмент. Розглянуто роль економіки знань у забезпеченні економічного зростання та обґрунтовано необхідність застосування знаннєвого ресурсу при реалізації антикризової стратегії
Соціальна політика
Автор:
Драган О.І., Цимбалюк Л.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Соціальна політика», яка входить до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». У конспекті висвітлено основні закономірності, характеристики, властивості формування та виникнення соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву, систему способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства на певних ступенях його розвитку.
Державна політика
Автор:
ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.32 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державноуправлінською наукою.
Соціальна політика в Україні
Автор:
Ларіонова Н. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Посібник
У запропонованому посібнику представлено програму дисципліни „Соціальна політика в Україні для спеціальності „Соціальна робота освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр і комплекс завдань пошукового, творчого, евристичного характеру для самостійної роботи студентів над змістом курсу. Комплекс включає блоки, спрямовані на: поглиблене опанування лекційним матеріалом, підготовку до семінарських занять, підготовку до контрольного модульного оцінювання. Для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальності „Соціальна робота‖.

Бібліотека


Переглядів: 6 480
^