Міжнародний менеджмент


МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Даний навчальний посібник розкиває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства.Вперше у вітчизняній літературі в система..
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник
У навчальному посібнику за кожною темою наведено ілюстративний матеріал у вигляді схем і таблиць, що сприяють глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу. Пропоноване видання містить лекції, словник осн..
Міжнародний менеджмент
В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефект..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 5 207
^