Державний Університет Телекомунікацій

Міжнародний менеджмент

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Автор:
Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Книга
Даний навчальний посібник розкиває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства.Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питанняміжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу. В навчальнийпосібник включені контрольні запитання і тести для перевірки знань студентів, глосарій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає програмі навчального курсу “Міжнародний менеджмент”,який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародного менеджменту.
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник
Автор:
О.В. Лазарєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику за кожною темою наведено ілюстративний матеріал у вигляді схем і таблиць, що сприяють глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу. Пропоноване видання містить лекції, словник основних термінів і понять, тести для самоконтролю, контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури, маючи на меті допомогти слухачам в освоєнні програмного матеріалу курсу «Міжнародний менеджмент».Навчальний посібник розрахований для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, керівників, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.150101 – Державна служба.
Міжнародний менеджмент
Автор:
Л.І.Михайлова, О.Ю. Юрченко, Ю.І. Данько, А.М. Михайлов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та всім, хто цікавиться проблемами сучасного міжанрордного менеджменту.

Переглядів: 8 058
^