Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Енергоефективних технологій


Теория систем автоматического управления. Конспект лекций
В учебном пособии изложены основы теории линейных систем автоматического управления. В пособии приводятся общие сведения и определения теории автоматического управления и регулирования, описываются принципы управления, математическое описание систем, приведено математическое описание систем, динамические характеристики звеньев и САУ. Рассматриваются принципы построения и расчёт систем подчинённого регулирования с последовательной коррекцией.
Теория автоматического управления
Данный учебник содержит сведения по теоретическим основам и методам расчета, проектирования и создания систем автоматизации. Даны программа и методические указания по изучению курса, варианты задач к контрольным работам, а также примеры их решения. В конце каждой темы приводятся вопросы для повторения теории и упражнения.
Теория систем автоматического управления
Данная книга может служить хорошим пособием для студентов и аспирантов технических университетов и ценным руководством для преподавателей ВУЗов, научных работников и инженеров, работающих в области теории автоматического управления.
Анализ систем автоматического управления
Даннаое учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей технических ВУЗов в качестве источника знаний в области теории автоматического управления.
ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ БЕЗ СЕКРЕТІВ
Чудова книга А.Лопухина про ДБЖ. Використовується підхід до джерела безперебійного живлення, як до чорного ящика, що має набір відомих корисних (чи не корисних) властивостей, дозволяє, не поглиблюючись в його електронну начинку, осмислено використовувати його позитивні сторони для захисту комп'ютерів або іншого устаткування від збоїв електричної мережі.
ОСНОВЫ ЭНЕРГОАУДИТА ОБЪЕКТОВ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
В учебном пособии рассматривается законодательная база проведения энергетических обследований, цели и задачи, виды и методика проведения энергоаудита. Приводятся требования к порядку оформления энергетического паспорта предприятия и методические рекомендации по его составлению.Учебное пособие предназначено для преподавателей и специалистов, занимающихся вопросами энергосбережения и энергоэффективности в учреждениях образования и на предприятиях; для студентов среднего и высшего профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Телекоммуникации» и др.
Електроживлення систем зв’язку. Частина1. Лабораторний практикум, Теоретичні положення, Частина 2.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні«Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Електроживлення систем зв’язку. Модуль1. Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник складається із двох частин. У даній частині приведено загальна характеристика дисципліни, теоретичні положення та методичні вказівки до першого модуля «Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення», а також тестові завдання з дисципліни. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні «Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Дослідження коливних контурів: методичні вказівки до лабораторних робіт № 9 та 10.
Наведені основні теоретичні положення для послідовного та паралельного коливних контурів, розрахункові формули та робочі таблиці. Вказівки разраховані на студентів 2-го семестру навчання всіх факультетів.
Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: навчальний посібник. Модуль №2, Пристрої і системи електроживлення. Ч.2.
В навчальному посібнику розглянуто джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і компютерних систем, приведено основні терміни й визначення, викладено відомості з системи стандартизації, розглянуто питання експлуатації герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів, наведено відомості о виробниках джерел безперебійного живлення постійним і змінним струмом і акумуляторів. В додатках розглянуто питання проектування ЕЖУ та розрахунок надійності ЕЖУ. Напрям підготовки: телекомунікації. Спеціальність: 7.092.401

Бібліотека


Переглядів: 9 082
^