Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Енергоефективних технологій


Теория систем автоматического управления. Конспект лекций
Автор:
А. Н. Лукин
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.99 Мб
Тип документу:
Книга
В учебном пособии изложены основы теории линейных систем автоматического управления. В пособии приводятся общие сведения и определения теории автоматического управления и регулирования, описываются принципы управления, математическое описание систем, приведено математическое описание систем, динамические характеристики звеньев и САУ. Рассматриваются принципы построения и расчёт систем подчинённого регулирования с последовательной коррекцией.
Теория автоматического управления
Автор:
Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов, В.Ю. Харченко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
642 Кб
Тип документу:
Книга
Данный учебник содержит сведения по теоретическим основам и методам расчета, проектирования и создания систем автоматизации. Даны программа и методические указания по изучению курса, варианты задач к контрольным работам, а также примеры их решения. В конце каждой темы приводятся вопросы для повторения теории и упражнения.
Теория систем автоматического управления
Автор:
В.А. Бесекерский, Е.П. Попов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
87.75 Мб
Тип документу:
Книга
Данная книга может служить хорошим пособием для студентов и аспирантов технических университетов и ценным руководством для преподавателей ВУЗов, научных работников и инженеров, работающих в области теории автоматического управления.
Анализ систем автоматического управления
Автор:
В.В. Григорьев, Г.В. Лукьянова, К.А. Сергеев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.77 Мб
Тип документу:
Книга
Даннаое учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей технических ВУЗов в качестве источника знаний в области теории автоматического управления.
ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ БЕЗ СЕКРЕТІВ
Автор:
Лопухін А.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
Чудова книга А.Лопухина про ДБЖ. Використовується підхід до джерела безперебійного живлення, як до чорного ящика, що має набір відомих корисних (чи не корисних) властивостей, дозволяє, не поглиблюючись в його електронну начинку, осмислено використовувати його позитивні сторони для захисту комп'ютерів або іншого устаткування від збоїв електричної мережі.
ОСНОВЫ ЭНЕРГОАУДИТА ОБЪЕКТОВ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор:
С.Н.Смородин, В.Н.Белоусов, В.Ю.Лакомкин
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Книга
В учебном пособии рассматривается законодательная база проведения энергетических обследований, цели и задачи, виды и методика проведения энергоаудита. Приводятся требования к порядку оформления энергетического паспорта предприятия и методические рекомендации по его составлению.Учебное пособие предназначено для преподавателей и специалистов, занимающихся вопросами энергосбережения и энергоэффективности в учреждениях образования и на предприятиях; для студентов среднего и высшего профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Телекоммуникации» и др.
Електроживлення систем зв’язку. Частина1. Лабораторний практикум, Теоретичні положення, Частина 2.
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Ру-саловський, О.А. Грабовий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
17.23 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні«Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Електроживлення систем зв’язку. Модуль1. Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення.
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Руса-ловський, О.А. Грабовий.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.82 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник складається із двох частин. У даній частині приведено загальна характеристика дисципліни, теоретичні положення та методичні вказівки до першого модуля «Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення», а також тестові завдання з дисципліни. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні «Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Дослідження коливних контурів: методичні вказівки до лабораторних робіт № 9 та 10.
Автор:
Ормузд А.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
280 Кб
Тип документу:
Книга
Наведені основні теоретичні положення для послідовного та паралельного коливних контурів, розрахункові формули та робочі таблиці. Вказівки разраховані на студентів 2-го семестру навчання всіх факультетів.
Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: навчальний посібник. Модуль №2, Пристрої і системи електроживлення. Ч.2.
Автор:
Андрєєв А.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику розглянуто джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і компютерних систем, приведено основні терміни й визначення, викладено відомості з системи стандартизації, розглянуто питання експлуатації герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів, наведено відомості о виробниках джерел безперебійного живлення постійним і змінним струмом і акумуляторів. В додатках розглянуто питання проектування ЕЖУ та розрахунок надійності ЕЖУ. Напрям підготовки: телекомунікації. Спеціальність: 7.092.401

Бібліотека


Переглядів: 9 986
^