Кафедра Енергоефективних технологій


Теория систем автоматического управления. Конспект лекций
В учебном пособии изложены основы теории линейных систем автоматического управления. В пособии приводятся общие сведения и определения теории автоматического управления и регулирования, описываются пр..
Теория автоматического управления
Данный учебник содержит сведения по теоретическим основам и методам расчета, проектирования и создания систем автоматизации. Даны программа и методические указания по изучению курса, варианты задач к ..
Теория систем автоматического управления
Данная книга может служить хорошим пособием для студентов и аспирантов технических университетов и ценным руководством для преподавателей ВУЗов, научных работников и инженеров, работающих в области те..
Анализ систем автоматического управления
Даннаое учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей технических ВУЗов в качестве источника знаний в области теории автоматического управления.
ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ БЕЗ СЕКРЕТІВ
Чудова книга А.Лопухина про ДБЖ. Використовується підхід до джерела безперебійного живлення, як до чорного ящика, що має набір відомих корисних (чи не корисних) властивостей, дозволяє, не поглиблюючис..
ОСНОВЫ ЭНЕРГОАУДИТА ОБЪЕКТОВ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
В учебном пособии рассматривается законодательная база проведения энергетических обследований, цели и задачи, виды и методика проведения энергоаудита. Приводятся требования к порядку оформления энерге..
Електроживлення систем зв’язку. Частина1. Лабораторний практикум, Теоретичні положення, Частина 2.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування при..
Електроживлення систем зв’язку. Модуль1. Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пр..
Дослідження коливних контурів: методичні вказівки до лабораторних робіт № 9 та 10.
Наведені основні теоретичні положення для послідовного та паралельного коливних контурів, розрахункові формули та робочі таблиці. Вказівки разраховані на студентів 2-го семестру навчання всіх факульте..
Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: навчальний посібник. Модуль №2, Пристрої і системи електроживлення. Ч.2.
В навчальному посібнику розглянуто джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і компютерних систем, приведено основні терміни й визначення, викладено відомості з системи стандартизації, розгля..

Бібліотека


Переглядів: 8 230
^