Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Енергоефективних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Теорія електричних кіл та сигналів
Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.38 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Инженерные системы ЦОД
Автор:
Балкаров М. А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Книга
Автор рассматривает системы охлаждения, электропитания, а также другие инженерные системы, используемые для серверных и ЦОД. Книга начинается с теоретических основ, далее следуют вопросы проектирования и эксплуатации. Материал книги основан на многочисленных практических примерах из личного опыта автора. Для широкого круга читателей, связанных с тематикой создания и эксплуатации серверных и ЦОД.
Источники вторичного электропитания
Автор:
Федосеева Е.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.73 Мб
Тип документу:
Посібник
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Часть 1. Возобновляемые источники энергии
Автор:
Зысин Л.В., Сергеев В.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.36 Мб
Тип документу:
Посібник
Рассмотрены ресурсы возобновляемых источников энергии, основные технологии и проблемы, связанные с их использованием. Основное внимание уделено альтернативному топливу в теплоэнергетике.
ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ БЕЗ СЕКРЕТІВ
Автор:
Лопухін А.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
Чудова книга А.Лопухина про ДБЖ. Використовується підхід до джерела безперебійного живлення, як до чорного ящика, що має набір відомих корисних (чи не корисних) властивостей, дозволяє, не поглиблюючись в його електронну начинку, осмислено використовувати його позитивні сторони для захисту комп'ютерів або іншого устаткування від збоїв електричної мережі.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Радіоелектронні системи". Модуль 1 - Основні принципи побудови та технічні характеристики радіоелектронних систем. Модуль 2 - Принципи, функції та основні характеристики радіоелектронних систем.
Автор:
В.Б.Баляр, С.С.Устинов,О.В.Салабай, В.І.Спорошева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.28 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні вказівки містять порядок виконання лабораторних робіт з курсу «Радіоелектронні пристрої», ключові положення, опис лабораторних стендів, домашні та лабораторні завдання, контрольні питання. Рекомендовано студентам усіх форм навчання за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення».
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Автор:
В.Г. Лабейш
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.84 Мб
Тип документу:
Посібник
Перетворення аналогових та дискретних сигналів
Автор:
А.В. Шкуліпа, В.М. Ісарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
557 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Завдання та методичні вказівки до курсової роботи за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів». Курсова робота за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів» містить чотири розділи, які охоплюють теоретичний матеріал з електричних кіл, аналогових та дискретних сигналів, перетворень в аналоговій та дискретній формах. У методичних вказівках наведені приклади розрахунків курсової роботи.
Електроживлення систем зв’язку. Частина1. Лабораторний практикум, Теоретичні положення, Частина 2.
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Ру-саловський, О.А. Грабовий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
17.23 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні«Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Електроживлення систем зв’язку. Модуль1. Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення.
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Руса-ловський, О.А. Грабовий.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.82 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник складається із двох частин. У даній частині приведено загальна характеристика дисципліни, теоретичні положення та методичні вказівки до першого модуля «Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення», а також тестові завдання з дисципліни. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні «Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.

Бібліотека


Переглядів: 19 065
^