Кафедра Менеджменту


Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами освітнього рівня «бакалавр»
Самостійна атестаційна випускна письмова робота, що виконується студентом відповідно до стандартів вищої освіти, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу вия..
МОДЕЛЬ EFQM: МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ДОСКОНАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Проблеми вдосконалення якості послуг на підприємствах зв’язку завжди були актуальними, а порою й гострими. Із вступомУкраїни в сферу ринкових відносин ці проблеми стали ще г..
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Постановка проблеми. Без впровадження в усі галузі економіки країниуправління якістю / менеджменту якості (УЯ / МЯ) досягти тривалоїконкурентоспроможності українських організацій сьогодні неможливо.У ..
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Постановка проблеми. Нинішня ситуація в економіці України змушує доневідкладного розв‟язання низки кардинальних проблем, одна з яких – цеполіпшення якості вітчизняної продукції всіх видів. Відчу..
Самоменеджмент. Практическое руководство
Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека. В ней представлены техники формирования навыков тайм-менеджмента, приня­тия эффективных решений, управления поведением сотрудников в коллек..
Самоменеджмент. Учебное пособие
Актуальность изучения проблем самоменеджмента определена огромной загруженностью руководителей и специалистов, постоянными стрессовыми ситуациями, возникающими в связи с зтим в их работе. Курс самомен..
Поведінка споживачів
Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів ..
Маркетингова цінова політика
У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення т..
Маркетинговий менеджмент
Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього ком..
Маркетингова товарна політика
У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні пон..

Бібліотека


Переглядів: 33 610
^