Державний Університет Телекомунікацій

Мережні технології


Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підручник.
У підручнику системно розглянуто: принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові телекомунікаційні технології; динаміка розвідку мережевих концепцій. Наведено технологічні особливості і обладнання транспортних мереж, мереж доступу, інтермереж, мереж підприємств та установ. Значна увага надається мережевим стандартам й питанням коректної, професійної термінології.Для студентів вузів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації» (Гриф МОН України від 19.12.08, № 14/18-п 2757). Може бути корисним для аспірантів і робітників підприємств зв'язку.
Самостійна робота на тему: “Розробка фрагмента транспортної мережі SDH”.
Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями xDSL: навчальний посібник.
Розглянуто побудову мережі широкосмугового доступу до мережі Інтернет абонентськими кабелями телефонної мережі за технологією xDSL (Digital Subscriber Line). Наведено основні характеристики технологій передавання xDSL, регламентовані Рекомендаціями МСЕ-Т G.991  G.993. Описано принципи побудови і функціювання обладнання xDSL з асиметричною швидкістю передавання в напрямках до абонента та від абонента – ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) та VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line), основні алгоритми передавання сигналів, характеристики передавального обладнання, потенційні характеристики передавання.
Архітектура інформаційних мереж: навчальний посібник.
Телекоммуникационные технологии цифровых сетей: учебное пособие.
В пособии изложены базовые принципы и технологии транспортировки информации, применяэмые в цифровых сетях. Подробно рассмотрены технологии как синхронного, так и асинхронного режимов переноса информации. Изложение методов мультиплексирования передачи и коммутации осуществляется в аспектах реализации конкретных режимов. Представлены наиболее продвинутые технологии, обеспечивающие передачу высокоскоростных цифровых потоков в синхронных, асинхронных и полностью оптических сетях.
Infotech: учебное пособие, Part I.
Оригинальный текстовый материал, набор грамматических и коммуникативных упражнений, а также тестовые задания будут способствовать повышению как терминологической компетенции студентов, так и развитию навыков речи в пределах профессионального общения.
Information Technology: textbook.
The present textbook on IT is intended for first and second year students of technical faculties. Assignments and exercises in the present book will aide in the development of technical terminology and related areas in order to work and dissmeninate their knowledge in a professional environment.

Переглядів: 11 261
^