Поштовий зв’язок


ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛ..
Чотиримовний словник термінів та визначень основних понять поштового зв’язку: навчальний посібник.
Терміни та визначення основних понять поштового зв’язку наведені українською, російською (Ru), англійською (En), французькою (Fr) мовами, що відповідає вимогам підготовки українських та іноземни..
Ремонтна складність обладнання поштового зв’язку: методичне керівництво до виконання лабораторної роботи № 3.
Розглянуто методи оцінки ремонтної складності обладнання та питання застосування засобів обчислювальної техніки. Звернуто увагу на визначення загального об'єму робіт з поточного і капітального рем..
Проектування перевезень пошти за магістральними маршрутами: навчальний посібник.
Розглянуто оптимізацію плану перевезень поштових відправлень по критерію мінімуму витрат на транзитних вузлах. На прикладі поштової мережі, що складається з дев'яти вузлів, розташованих в чотирьох..
Приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень: методичний посібник до комплексних завдань, курсових та випускних робіт.
Розглянуто питання організації технологісних процесів приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень, вказано необхідні операції по кожному з технологічних процесів.
Оптимізація сортування поштових одиниць: методи, моделі, алгоритми: монографія.
Наведено сучасні уявлення про сортування поштових одиниць. Викладено методи, моделі й алгоритми організації та оптимізації різних видів сортування поштових одиниць, зокрема, виділення напрямів, групув..
Оптимiзацiя технологiчних процесiв оброблення поштових контейнер: методичний посібник до курсового та дипломного проектування.
Сформульовані показники ефективності технологічного процесу оброблення поштових контейнерів. Окреме значення має коефіцієнт використання устаткування. Підвищення цього коефіцієнта досягається вибором ..
Методичні аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій поштового зв’язку: навчальний посібник до курсового проекту та практичних занять.
У першій частині навчального посібника розглянуті аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій, які треба враховувати при виконанні курсового проекту. У другій частині проаналізовані т..
Мережі та системи поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
Наведено сучасні уявлення про мережі та системи поштового зв’язку. Викладено алгоритми і методи розв’язання задач побудови, організації, функціонування, проектування та оптимізації мереж т..
Логістика поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
У пропонованому навчальному посібнику наведено сучасні уявлення про логістику поштового зв’язку. Відповідно до навчальних планів навчальний посібник складається з чотирьох час-тин, що відповідаю..

Переглядів: 12 681
^