Державний Університет Телекомунікацій

Поштовий зв’язок

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Автор:
Ніколова О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР
Чотиримовний словник термінів та визначень основних понять поштового зв’язку: навчальний посібник.
Автор:
Л.О. Ящук, І.Л. Давидчук-Мандажи, Ю.О. Парамонов, Л.В. Тарасенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
661 Кб
Тип документу:
Книга
Терміни та визначення основних понять поштового зв’язку наведені українською, російською (Ru), англійською (En), французькою (Fr) мовами, що відповідає вимогам підготовки українських та іноземних студентів, а також потребам науковців і виробничників у галузі поштового зв’язку.
Ремонтна складність обладнання поштового зв’язку: методичне керівництво до виконання лабораторної роботи № 3.
Автор:
В.М. Бойчук, В.М. Макодзеб
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
88 Кб
Тип документу:
Книга
Розглянуто методи оцінки ремонтної складності обладнання та питання застосування засобів обчислювальної техніки. Звернуто увагу на визначення загального об'єму робіт з поточного і капітального ремонтів обладнання поштового зв'язку.
Проектування перевезень пошти за магістральними маршрутами: навчальний посібник.
Автор:
В.Г. Боровик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
375 Кб
Тип документу:
Книга
Розглянуто оптимізацію плану перевезень поштових відправлень по критерію мінімуму витрат на транзитних вузлах. На прикладі поштової мережі, що складається з дев'яти вузлів, розташованих в чотирьох областях України, складено вхідні рівняння для рішення задачі симплексним засобом, як транспортної. Наведено результати рішення задачі на ЕОМ. Виконано аналіз цих результатів, а також аналіз доцільності системи перевезень з головним вузлом у ролі транзитного. Показано умови, за яких може бути використана така система.
Приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень: методичний посібник до комплексних завдань, курсових та випускних робіт.
Автор:
Д.Г. Ларін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
570 Кб
Тип документу:
Книга
Розглянуто питання організації технологісних процесів приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень, вказано необхідні операції по кожному з технологічних процесів.
Оптимізація сортування поштових одиниць: методи, моделі, алгоритми: монографія.
Автор:
Ящук Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.27 Мб
Тип документу:
Книга
Наведено сучасні уявлення про сортування поштових одиниць. Викладено методи, моделі й алгоритми організації та оптимізації різних видів сортування поштових одиниць, зокрема, виділення напрямів, групування напрямів, багатоетапного, багатопрограмного, маршрутного, а також сортування періодичних видань у газетно-журнальних експедиціях. Проаналізовано передумови впровадження автоматизованого сортування письмової кореспонденції – концентрації потоків письмової кореспонденції в сортувальних центрах, забезпечення виконання установлених нормативних строків пересилання письмової кореспонденції, еко-номічної доцільності переходу від ручного до автоматизованого сортування письмової кореспонденції.
Оптимiзацiя технологiчних процесiв оброблення поштових контейнер: методичний посібник до курсового та дипломного проектування.
Автор:
В.Г. Боровик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
116 Кб
Тип документу:
Книга
Сформульовані показники ефективності технологічного процесу оброблення поштових контейнерів. Окреме значення має коефіцієнт використання устаткування. Підвищення цього коефіцієнта досягається вибором варіанта організації технологічного процесу шляхом проведення моделювання на ЕОМ. Формулюються різні дисципліни обміну контейнерами з використанням кран-балки та ліфта. Складена імітаційна модель з обліком випадковості надходження автомобілів з контейнерами та аналізується коефіцієнт використання устаткування.
Методичні аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій поштового зв’язку: навчальний посібник до курсового проекту та практичних занять.
Автор:
Сімонова Н.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
507 Кб
Тип документу:
Книга
У першій частині навчального посібника розглянуті аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій, які треба враховувати при виконанні курсового проекту. У другій частині проаналізовані технології надання послуги гібридної пошти, розглянуто матеріальні та інформаційні потоки даної послуги, структуру інформаційних обмінів. Розроблені базова та пропонована схема реалізації пересилання електронного повідомлення. Аналіз розвитку послуги на міжнародному ринку надає досить чітку картину перспектив, які відкриває ця послуга для УДППЗ „Укрпошта”.
Мережі та системи поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
Автор:
С.С. Кріль, Л.О. Ящук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.55 Мб
Тип документу:
Книга
Наведено сучасні уявлення про мережі та системи поштового зв’язку. Викладено алгоритми і методи розв’язання задач побудови, організації, функціонування, проектування та оптимізації мереж та систем поштового зв’язку, зокрема, задач оптимізації структур мереж поштового зв’язку, організації перевезення й оброблення пошти, синхронізації оброблення й перевезення пошти, мінімізації нормативних строків пересилання письмової кореспонденції, побудови національної поштової індексації України.
Логістика поштового зв’язку: навчальний посібник для вищих навчальних закладів зв’язку.
Автор:
Ящук Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Книга
У пропонованому навчальному посібнику наведено сучасні уявлення про логістику поштового зв’язку. Відповідно до навчальних планів навчальний посібник складається з чотирьох час-тин, що відповідають чотирьом модулям підготовки бакалаврів: Концептуальні засади логістики, Структурна логістика поштового зв’язку, Виробнича логістика поштового зв’язку, Транспортна логістика поштового зв’язку.

Переглядів: 16 553
^