Державний Університет Телекомунікацій

Функціональні пристрої телекомунікаційних систем взагалі та оптичних зокрема


Функціональні пристрої волоконно - оптичних трактів: Методичні рекомендації для практичних занять
Призначений для студентів напряму підготовки Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр. Розглянуті наступні питання:принцип дії та параметри волоконного світловоду,вимірювання таких параметрів волоконного світловоду, як профіль показника заломлення, апертурний кут, числова апертура, діаметр модової плями.фізичні процеси, що відбуваються у ВС – загасання світла та дисперсія імпульсів у ВС; різні методи вимірювання загасання світла та дисперсії імпульсів у ВС та оптичних кабелях (ОК); смуги пропускання волоконного світловода.
Лабораторний практикум з курсу „Електронні та квантові прилади НВЧ”: методичні вказівки.
Електронні та квантові прилади: навчальний посібник. Модуль 2. Квантові прилади НВЧ.
Викладено фізичні основи та засади функціонування сучасних електронних та квантових приладів НВЧ. Розглянуто новітні досягнення й основні напрями розвитку техніки НВЧ та конкретні приклади її застосовування. Значну увагу приділено методам підсилювання, модуляції та приймання НВЧ коливань, широкому розвиткові й застосовуванню напівпровідникових приладів, а також питанням організації систем зв'язку в НВЧ та оптичному діапазонах.
Електронні та квантові прилади НВЧ: навчальний посібник. Модуль 1. Електронні прилади НВЧ.
Викладено фізичні основи та засади функціонування сучасних електронних та квантових приладів НВЧ. Розглянуто новітні досягнення й основні на- прями розвитку техніки НВЧ та конкретні приклади її застосовування. Значну увагу приділено методам підсилювання, модуляції та приймання НВЧ коли- вань, широкому розвиткові й застосовуванню напівпровідникових приладів, а також питанням організації систем зв'язку в НВЧ та оптичному діапазонах.
Функціональні пристрої телекомунікаційних систем. Модуль 2. Спряження апаратури з лініями зв`язку, реєстрація, синхронізація, скремблювання та мультиплексування. Ч.1.
Розглянуті методи спряження апаратури з лініями зв’язку, реєстрації, синхронізації, скремблювання та мультиплексування сигналів.

Переглядів: 1 802
^