XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Інформаційно-комунікаційні технології

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основи і особливості побудови настільного персонального комп’ютера (ПК), його внутрішних і зовнішніх компонентів, різновиди і особливості периферійних приладів. Розглянути поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями побудови локальних та глобальних мереж в які інтегруються настільні ПК, розглянуто сучасні підходи до проектування мереж та ПК особливості їх вибору і впровадження в інформаційні системи (ІС) на підприємствах. Розглянути питання використання серверного обладнання для розгортання ІС, наприклад, віртуальних машин, захисту локальних мереж від шпигунських програм, колективного доступу до Internet, реалізації хосту. Викладені питання пов’язані із застосуванням «хмари» і хмарних обчислень. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто забезпечення безперервності бізнесу у вигляді рішення прикладних задач для невеликих компаній: Запропоновано матеріал по технічному обслуговуванню та елементи пошуку та усуненню несправностей обладнання. Для студентів-бакалаврів і практичних працівників.
Автор:
Б.А. Заплотинський, В.М. Тупкало
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.04 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник підготовлено на основі робочої навчальної програми здисципліни «Управління якістю». Головну увагу приділено розкриттю змісту кожної теми в доступній для сприйняття та самостійногоопрацювання формі. При цьому враховано спрямованість ВНЗ насферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги. Саме тому наголос зроблено на управлінні якістюпослуг, надаваних у зазначеній сфері.Розрахований на студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, якінавчаються за напрямами «Менеджмент»,«Телекомунікації» та засуміжними напрямами.
Автор:
П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.04 Мб
Тип документу:
Підручник
Навчальний підручник призначений для студентів факультету Телекомунікації. У підручнику системно розглянуто: принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові телекомунікаційні технології; динаміка розвідку мережевих концепцій. Наведено технологічні особливості і обладнання транспортних мереж, мереж доступу, інтермереж, мереж підприємств та установ. Значна увага надається мережевим стандартам й питанням коректної, професійної термінології.(Гриф МОН України від 19.12.08, № 14/18-п 2757). Може бути корисним для аспірантів і робітників підприємств зв'язку.
Автор:
В.Ю. Соколов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування і різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки. Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Автор:
Преподаватель: к.т.н., с.н.с., доцент ДУТ Г.Ф. Балькин
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.38 Мб
Тип документу:
Книга
Мир «сходит с ума». Это наиболее емкое определение сегодняшних реалий. Глобальные изменения захватили все сферы человеческой жизнедеятельности. Будущее мира неопределенно так же, как будущее отдельных направлений его развития. И эта неопределенность обуславливает нестабильность и противоречивость этого развития, что является благодатной почвой для возникновения проблем и конфликтов. Тем не менее, на фоне многих непредсказуемых событий и явлений пробиваются некоторые закономерности, которые доминируют в общем развитии общества. К одной из таких закономерностей относится информатизация общества. Она настолько значима, что многие специалисты считают все современное общество информационным. В этом обществе информация, знания становятся определяющими. Информация превращается в основной продукт потребления и одновременно является главной производительной силой. Без информации, ее передачи и обработки, без ее потребления развитие общества становится нереальным. В этих условиях телекоммуникационные технологии начинают играть особую роль. Именно они обеспечивают функционирование систем электросвязи, являющихся технической базой глобальной информационной инфраструктуры и всего информационного сообщества. Поэтому рассмотрение и анализ перспективных телекоммуникационных технологий, которые обеспечивают постоянно возрастающие потребности в увеличении эффективности телекоммуникационных систем, является крайне актуальным. К сожалению, решение этой задачи в полном объеме является нереальным, поскольку их количество множится с закономерностями геометрической прогрессии. В настоящем материале рассмотрены лишь самые главные (по мнению автора) аспекты перспективных технологий, их особенности, возможности их использования, некоторые экономические последствия внедрения этих технологий. Основу данного материала составляют собственные наработки автора. Однако они не перекрывают всего диапазона рассматриваемых проблем (да это и невозможно реализовать силами одного человека). Поэтому в работу включены и результаты работ других авторов (с соответствующими ссылками и сносками). Всем им огромная благодарность за их самоотверженный труд. В заключение следует отметить, что работа, подобная данной, никогда не может считаться законченной, поскольку технический прогресс, особенно в сфере телекоммуникаций, стремительно нарастает. Скорее, это один из этапов, за которым неминуемо последует продолжение. Однако остается надежда, что и в таком виде работа будет полезна специалистам, а также студентам соответствующих специальностей вузов связи.

Новини

Всі новини

Переглядів: 3 647