Наукові засади педагогічного процесу вищої школи


1. Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)
Даний довідник користувача ЄКТС (EСTS) надає рекомендації для запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). В ньому також представлені ключові документи ЄКТС. Порадник стане у пригод..
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентністного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентністного п..
Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти
У посібнику розглядаються питання організації навчального процесу у вищих закладах освіти України відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інших норма..
Методичні рекомендації до складання навчальних планів вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і ІV рівнів акредитації
Україна, тримаючи курс до світового освітянського простору, модернізує свою систему вищої освіти таким чином, щоб забезпечити умови для такого переходу. Перш за все – це удосконалення нормативно..
Психологія інтелекту

Переглядів: 1 537
^