Державний Університет Телекомунікацій

Системи передач даних

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК до самостійної роботи при виконанні КОМПЛЕКСНОГО ЗАВДАННЯ з дисципліни “Системи документального електрозв’язку”(частина 1)
Автор:
Хорунжий Олександр Іванович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.24 Мб
Тип документу:
Книга
Наводиться комплексне завдання для студентів денного відділення спеціальностей 2305, 2306 за напрямком “Телекомунікації” з дисципліни “Системи документального електро-зв’язку”(частина 1).Комплексне завдання має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень попередніх дисциплін, воно охоплює всі основні розділи даної дисципліни.Побудова комплексного завдання дозволяє проводити постійний контроль поточної самос-тійної роботи студентів і забезпечує проведення модульного контролю вивчення даної дисциплі-ни.Основний зміст робот полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку.Приведені методичні вказівки для виконання роботи, перелік основної літератури і додат-ки, які полегшують виконання необхідних розрахунків.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”
Автор:
ХОРУНЖИЙ О. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни і має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень всіх основних її розділів, а також попередніх дисциплін.Тракт передачі даних (ТПД), що проектується, є типовим прикладом системи документального електрозв'язку. До характеристик тракту: швидкості та вірності передачі і надійності - ставляться дуже високі вимоги. Тому в ході проектування студент повинен розглянути всі вивчені в дисципліні способи і засоби покращення цих характеристик ТПД, вибрати і застосувати найбільш ефективні з них.Головна мета проектування полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку.Приведені методичні вказівки для виконання проектування, перелік основної літератури і додатки, які полегшують виконання необхідних розрахунків. Завдання на проектування складено таким чином, щоб студент міг виконати проект, викори-стовуючи тільки основну літературу і методичні вказівки посібника.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які проектують системи документального електрозв'язку.
Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів
Автор:
Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.97 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений в першу чергу для викладачів, які займаються розробкою електронних курсів та тестів для системи дистанційного навчання, а також студентів, які використовують систему Moodle у ході навчального процесу. Посібник допоможе закріпити, поглибити та систематизувати знання, одержані під час лекційних занять з предмету « Сучасні інформаційні технології в науці та освіті».
Функціональні пристрої телекомунікаційних систем. Модуль 2. Спряження апаратури з лініями зв`язку, реєстрація, синхронізація, скремблювання та мультиплексування. Ч.1.
Автор:
М. В. Захарченко, Є. М. Рудий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
534 Кб
Тип документу:
Книга
Розглянуті методи спряження апаратури з лініями зв’язку, реєстрації, синхронізації, скремблювання та мультиплексування сигналів.
Факсимильная система связи: учебное пособие по курсу "Системы документальной электросвязи".
Автор:
Н.В. Захарченко, Г.Г. Филатов, Л.Г. Йона, И.А. Киреев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
250 Кб
Тип документу:
Книга
Рассматриваются вопросы организации и функционирования системы документальной факсимильной связи, обеспечивающей передачу и воспроизведение штриховых изображений, применительно к факсимильным аппаратам третьей (G3) группы. Изложены методы преобразования изображения в дискретные сигналы, сжатия данных, организации взаимодействия устройств передачи и приема изображения, сопрвождения с каналом связи. Приведен пример схемной и конструктивной реализации факсимильного аппарата третьей группы. Предназначено для самостоятельной подготовки студентов по курсу Документальная электросвязь.
Стислий словник термінів з телекомунікації (російсько-українсько-французько-англійський).
Автор:
Тарасенко Л.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.66 Мб
Тип документу:
Книга
Дійсний спеціалізований віртуальний словник містить 300 термінів по телекомунікаційній техніці. Підготовка такого чотирьохмовного російсько-українсько-французько-англійського посібника викликана соціальним і культурними причинами з метою надання допомоги у вивченні електроніки, радіотехніки, систем телекомунікації та обчислювальной техніки українською мовою в зв'язку з відсутністю українського словника по даній термінології. Словник систематизує вже наявну українську термінологію по телекомунікації, показує її російські, французькі й англійські еквіваленти та складений з двох частин.

Переглядів: 5 484
^