Державний Університет Телекомунікацій

Основи охорони праці


Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни Основи охорони праці
Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо виробничої діяльності.
Технология программирования
Подробно рассмотрены основные методы и нотации, применяемые при разработке сложногопрограммного обеспечения. При этом особое внимание уделено проектированию программныхсистем с использованием структурного, объектного и компонентного подходов. Детальноразобраны основные приемы обеспечения требуемых технологических свойств.Приведенаклассификация и проанализированы принципы проектирования пользовательских интерфейсовпрограммного обеспечения. Изложение материала иллюстрируется большим количествомпримеров и поясняющих рисунков.Содержание учебника соответствует курсу лекций, который автор читает в МГТУ им. Н.Э.Баумана.Для студентов вузов, обучающихся по специальностям, связанным с информатикой. Можетбыть полезен всем изучающим программирование самостоятельно.

Переглядів: 7 719
^