Основи охорони праці


Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни Основи охорони праці
Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із..
Технология программирования
Подробно рассмотрены основные методы и нотации, применяемые при разработке сложногопрограммного обеспечения. При этом особое внимание уделено проектированию программныхсистем с использованием структур..

Переглядів: 7 228
^