Укр.   Рус.   Eng.

Основи охорони праці

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Автор:
С.І. Присяжнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.99 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії викладено теоретико-методологічні основи та практичні питання з розвитку фізичних якостей дітей початкових класів загальноосвітньої школи. Розглядаються актуальні проблеми фізичного виховання дітей 7-9 років під час навчання у молодшій школі. Матеріал монографії носить практичний характер. Його основу складають напрямки педагогічної діяльності вчителя фізичної культури початкових класів у загальноосвітній школі. На основі власних багаторічних досліджень серед учнів початкових класів, які проводились протягом 1995-1998 років, автор пропонує оригінальні моделі практичних уроків фізичної культури, самостійних занять фізичними вправами та фізкультурно-спортивних заходів з учнями в умовах навчального закладу. Для фахівців сфери фізичної культури і спорту, вчителів фізичної культури, викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів та аспірантів. Монографія може бути використана і як навчальний посібник.
Использование здоровьесберегающих технологий адаптивного физического воспитания в специальных медицинских группах учебных заведений
Автор:
Е.А.Бабенкова, А.А.Приймаков, С.И.Присяжнюк, М.Ф.Хорошуха
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.52 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены теоретические и методические основы здоровьесберегающих технологий адаптивного физического воспитания в специальных медицинских группах высших учебных заведений. Подробно изложены методы и средства адаптивного физического воспитания, даны методические рекомендации. Для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей высший учебных заведений, спортивных врачей и реабилитологов.
Організація, планування та проведення навчально- тренувальних занять із студентською молоддю з футболу [Монографія]
Автор:
С. І. Присяжнюк.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.45 Мб
Тип документу:
Книга
Розглядається стисла історія чемпіонатів світу та Європи, розвитку футболу в Україні, а також особливості методики побудови навчально-тренувального процесу зі студентами неспеціалізованих вищих навчальних закладів. Наведене приблизне планування різних типів навчально-тренувальних занять, організація та проведення спортивних змагань в умовах вищого навчального закладу. Для науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання, магістрантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Автор:
С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, Ю. М. Парчевський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.9 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розкриваються основні вимоги до психофізіологічної та психофізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, професійна діяльність яких у майбутньому пов՚язана із телекомунікаційними технологіями. Наводяться засоби, методи і форми фізичного виховання та професійно- прикладної фізичної підготовки, а також способи найбільш ефективного впровадження її у навчальний процес фізичного виховання. Для викладачів кафедр фізичного виховання та студентів комп՚ютерних і телекомунікаційних спеціальностей.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Автор:
С.І. Присяжнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.73 Мб
Тип документу:
Книга
У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо–тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана ха– рактеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчаль– них закладів. Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізично– го виховання аграрних ВНЗ.
Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни Основи охорони праці
Автор:
Сергєєва Л.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.16 Мб
Тип документу:
Книга
Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників щодо виробничої діяльності.
Технология программирования
Автор:
Г.С. Иванова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
10.4 Мб
Тип документу:
Книга
Подробно рассмотрены основные методы и нотации, применяемые при разработке сложногопрограммного обеспечения. При этом особое внимание уделено проектированию программныхсистем с использованием структурного, объектного и компонентного подходов. Детальноразобраны основные приемы обеспечения требуемых технологических свойств. Приведенаклассификация и проанализированы принципы проектирования пользовательских интерфейсовпрограммного обеспечения. Изложение материала иллюстрируется большим количествомпримеров и поясняющих рисунков. Содержание учебника соответствует курсу лекций, который автор читает в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям, связанным с информатикой. Можетбыть полезен всем изучающим программирование самостоятельно.

Переглядів: 12 047
^