Державний Університет Телекомунікацій

Навчально-методичні матеріали для груп спеціальності Соціологія


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»напрям 030101 «Соціологія»спеціальність 8.03010101 «Соціологія»
ІНОЗЕМНА МОВА (Програма навчальної дисципліни)
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму 030101 «Соціологія», спеціальності 8.03010101 «Соціологія»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»напрям 030101 «Соціологія»спеціальність 8.03010101 «Соціологія»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»напрям 030101 «Соціологія»спеціальність 8.03010101 «Соціологія»
Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова"
Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки, напрям: 6.030101 Соціологія, інститут: ННІМП
Програма нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова"
Програма нормативної навчальної дисциплінипідготовки: бакалаврівгалузьзнань: 0301 Соціально-політичні наукинапряму: 6.030101 Соціологія
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки, напрям: 6.030101 Соціологія
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки, напрям: 6.030101 Соціологія, інститут: ННІМП
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ З ЧИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)». Навчальний посібник для студентів технічних ВНЗ
Навчальний посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів технічного спрямування англійською мовою в галузі телекомунікацій та інформатизації, комп‘ютерної інженерії та космічних систем, а також формування теоретичних знань і практичних вмінь для здійснення мовленнєвої комунікації в професійній сфері.
English Grammar. Intermediate: exercise book.
Навчальний посібник призначено для студентів другого, а також старших курсів технічних факультетів Академії та для тих, хто вивчає англійську мову факультативно.

Переглядів: 3 657
^