Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Соціологічний супровід виборчих кампаній
Автор:
Мостіпан О. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Посібник
Досліджено основні підходи до визначення поняття «виборча система». Викладено головні функції виборчої системи у суспільстві, історію розвитку інституту виборів і еволюцію соціологічної думки про виборчі системи. Виокремлено ряд критеріїв для визначення ефективності виборчих систем, а також порівняння соціально-політичних наслідків їх застосування. Для студентів, які вивчають курс «Соціологія», а також для всіх, хто цікавиться гуманітрними науками.
Соціологія масових комунікацій та медіапланування
Автор:
Горпинич О.В., Архипова А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.17 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито сутність ключових питань, а саме: сутність і природа масової комунікації; структура і елементи системи масової комунікації; соціологічні моделі масової комунікації; форми і види масової комунікації; особливості, функції і види ЗМІ, їх роль у соціумі; специфіка аудиторії засобів масової комунікації. Ґрунтовно висвітлено, зокрема, формування системних уявлень про функціонування засобів масової комунікації. Вони розглядаються як соціальний інститут, існування якого тісно пов'язане з розвитком людської цивілізації. Аналізуються теоретичні питання про те, що саме являється масовою комунікацією. Розглядаються проблеми, пов'язані зі взаємодією преси з бізнесом, політичними силами. Детально аналізуються соціологічні дослідження алгоритму комунікативного процесу. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціологія масових комунікацій та медіапланування» та призначений для вищих навчальних закладів освіти, які опановують спеціальність «Соціологія».
Capital Management
Автор:
Program Curriculum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.99 Мб
Тип документу:
Книга
This exciting and rewarding program of study reflects your desire to become a serious investment professional. You are embarking on a program noted for its high ethical standards and the breadth of knowledge, skills, and abilities it develops. Your commitment to the CFA Program should be educationally and professionally rewarding. The credential you seek is respected around the world as a mark of accomplishment and dedication. Each level of the program represents a distinct achievement in professional development. Successful completion of the program is rewarded with membership in a prestigious global community of investment professionals. CFA charterholders are dedicated to life-long learning and maintaining currency with the ever-changing dynamics of a challenging profession. The CFA Program represents the first step toward a career-long commitment to professional education.
Алгоритми і структури даних
Автор:
Онищенко В.В., Коник Р.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
567 Кб
Тип документу:
Книга
Викладено основи класифікації структур даних. Докладно розглянуто рівні організації структур даних та найпоширеніші моделі даних. Наведено способи зображення моделей структур даних у пам’яті комп’ютера Розглянуто алгоритми сортування та пошуку даних, приклади їх реалізації та обгрунтовано алгоритмічну складність. Фрагменти програм студенти можуть використати для самостійного розроблення власних програм під час виконання лабораторних та курсових завдань. Розглянуто реалізацію структур даних на прикладі мови програмування C++ . Розділи супроводжуються контрольними запитаннями та задачами для індивідуального виконання.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 11. Автоматы
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
36.28 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 10. Алгоритмы
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
41.26 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
Основы фундаментальной теории искусственного интеллекта
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
154.93 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа посвящена систематическому изложению общих формализмов, математических моделей и алгоритмических методов, которые могут быть исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей объектов искусственного интеллекта. Развиваются представления и методы решения, основанные на теориях эвристического поиска и автоматическом доказательстве теорем, а также процедуральные методы, базирующиеся на классе проблемно-ориентированных языков, сочетающих свойства языков программирования и автоматических решателей задач отображения искусственного интеллекта различными математическими средствами. В работе излагаются основы теории отображения искусственного интеллекта такими математическими средствами как: множества, отношения, поверхности, пространства, алгебраические системы, матрицы, графы, математическая логика и др. Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ (Лекція)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.02 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 9. Математическая логика
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
30.3 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
Истины и информация (Фундаментальная теория представления истин и информации)
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
71.18 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа посвящена систематическому изложению общих формализмов, математических моделей и алгоритмических методов, которые могут быть исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей истин и информации. Развиваются представления и методы решения, основанные на теориях эвристического поиска и автоматическом доказательстве теорем, а также процедуральные методы, базирующиеся на классе проблемно-ориентированных языков, сочетающих свойства языков программирования и автоматических решателей задач отображения истин и информации различными математическими средствами. В работе излагаются основы теории отображения истин и информации такими математическими дисциплинами как: множества, отношения, поверхности, пространства, алгебраические системы, матрицы, графы, математическая логика и др. Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.

Навігація


Переглядів: 258 074
^