Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Information Security Handbook: A Guide for Managers
Автор:
Pauline Bowen, Joan Hash, Mark Wilson
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
8.23 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник узагальнює та доповнює низку існуючих стандартів та керівних документів Національного Інституту стандартів і технологій (NIST) та надає додаткову інформацію з відповідних тем. Зокрема розглянуто такі питання управління інформаційною безпекою як планування інформаційної безпеки; управління ризиками; реагування на інциденти; сертифікація, акредитація та оцінювання у сфері інформаційної безпеки; навчання персоналу з інформаційної безпеки тощо. Мета публікації полягає в інформуванні майбутніх та діючих фахівців з управління інформаційною безпекою про різні практичні аспекти інформаційної безпеки, які вони будуть впроваджувати та контролювати, працюючи за фахом.
Practical Information Security Management. A Complete Guide to Planning and Implementation
Автор:
Tony Campbell
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
9.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто практичні аспекти ефективного управління інформаційною безпекою, зокрема дав відповіді на такі проблемні питання: як досягти правильного балансу між ефектами реалізації інформаційних ризиків та витратами на інформаційну безпеку, як прийняти політики і стандарти безпеки та забезпечити їх реальне функціонування, як організувати заходи з інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, фізичної безпеки та безпеки персоналу, як використовувати складні функції безпеки, такі як цифрова криміналістика, реагування на інциденти та архітектура безпеки. За задумом автора роботи Тоні Кемпбелла, посібник призначений для майбутніх та новопризначених менеджерів з інформаційної безпеки.
КРИПТОЛОГІЯ
Автор:
Л.Я. Глинчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.61 Мб
Тип документу:
Книга
Матеріал посібника поділяється на дві частини – теоретичну та практичну. У теоретичній частині подано матеріал усіх лекцій курсу, у практичній – лабораторний практикум, що дає змогу під керівництвом викладача детально розглянути питання, які ввійшли в це видання. Рекомендовано студентам ВНЗ для вивчення предмету “Криптологія”, а саме для опанування теоретичного матеріалу й лабораторного практикуму з цієї дисципліни. Матеріал може також бути корисним студентам, які вивчають захист інформації.
КРИПТОЛОГІЯ. ТЕОРІЯ. ПРАКТИКА. ЗАСТОСУВАННЯ
Автор:
Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
699 Кб
Тип документу:
Книга
КРИПТОЛОГІЯ. ТЕОРІЯ. ПРАКТИКА. ЗАСТОСУВАННЯ У монографії викладено стан, сутність і сучасні проблемні питання теорії та практики аналізу, синтезу та застосування механізмів, методів і засобів криптографічних перетворень в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах різноманітного призначення. Подано методологічні, математичні та прикладні основи криптографічного аналізу, а також теоретичні та практичні основи синтезу й аналізу безпечних механізмів і протоколів. Основними завданнями цієї монографії автори вважають викладення сучасного стану та оцінки напрямів розвитку механізмів, методів, протоколів, систем і засобів криптографічного захисту інформації. Викладений у монографії матеріал ґрунтується на матеріалі підручника (1989 р.), навчальних посібників, ряду монографій та більш ніж 120 статей і патентів авторів, а також, найголовніше, на більш ніж 70 НДДКР, що виконані авторами практично за сучасними вимогами. Крім того, у монографії використовуються матеріали ( з посиланнями на них ), отримані у співавторстві або під керівництвом авторів монографії. Автори розуміють, що в наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій в сучасній криптографії та криптоаналізі, у тому числі й у галузі криптології практично за менше ніж 10 років змінювалися навіть математичні методи, що застосовуються в даній роботі, але використовуються й раніше розроблені.[1-20]. Для науковців, розробників і спеціалістів у галузі криптології, підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів у галузі «Інформаційна безпека», користувачів сучасними інформаційно-телекомунікаційними системами, системами електронних документів та електронного документообігу
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Автор:
Ю.А.Тарнавський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.79 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник розроблений на підставі програми навчальної дисципліни «Технології захисту інформації» та містить основний теоретичний матеріал, необхідний для використання криптографічних технологій для захисту інформації. Призначений для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізаціями «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне моделювання в інформаційних системах».
Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних
Автор:
Барабаш О.В., Власик Г.М, Дахно Н.Б., Замрій І.В., Свинчук О.В., Шкапа В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.76 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Вища математика» з розділів «Інтегральне числення функцій однієї змінної» та «Інтегральне числення функцій багатьох змінних» Державного університету телекомунікацій. У посібнику розглядаються теми з чотирьох напрямів: «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Кратні інтеграли», «Криволінійні і поверхневі інтеграли». Посібник містить стислі основні теоретичні положення, методичні рекомендації для розв’язання задач, питання та завдання з відповідями для самоперевірки, задачі підвищеної складності, розрахункові індивідуальні роботи та зразки їх виконання, а також типові контрольні роботи з кожної теми. Посібник розрахований для студентів вищих технічних навчальних закладів всіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної).
Вища математика для економістів
Автор:
Барабаш О.В., Мусієнко А.П., Собчук В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.39 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник розроблено згідно навчальної програми з дисципліни «Вища математика», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність». Навчальний посібник являє собою сукупність лекцій, що викладались студентам Державного університету телекомунікацій зазначених спеціальностей підготовки протягом останніх п’яти років. У першій частині навчального посібника висвітлено такі розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення, інтегральне числення. Посібник розрахований для студентів денної та заочної форм навчання.
Основи психології
Автор:
Г.П. Васянович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
908 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкривається основний зміст, завдання, функції предмету психологія. На основі вивчення значного масиву наукової літератури викладено головні напрями сучасної психологічної думки, окреслено галузі психологічної науки, визначено рівні вияву психіки та схарактеризовано індивідуально-психологічні особливості особистості. Проаналізовано вчинкові активність особистості, розкрито сутність понять «Я-концепція», «психологія діяльності людини», представлено пізнавальну та емоційно-вольову сфери особистості.
Управління інвестиційним портфелем
Автор:
О.І. Замковий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
780 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу ефективності управління портфельними інвестиціями та методи оцінювання фінансовоекономічної ефективності портфельного інвестування. Наведено критерії оцінювання виконання практичних завдань. Призначено для самостійної роботи студентів під час виконання практичних робіт та підготовки до модульних контролів за результатами практичних занять з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
Проектний аналіз: методичні рекомендації до виконання практичних робіт
Автор:
О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
601 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні основи проведення аналізу проектів з погляду комерційної, технічної, економічної, інституційної, екологічної, соціальної та фінансової здійсненості. Розглянуто етапи проектного циклу, види проектів, вплив стадій життєвого циклу підприємства на стратегічні аспекти проектного аналізу. Видання призначене для підготовки та проведення практичних робіт з дисципліни “Проектний аналіз”.

Навігація


Переглядів: 317 212
^