XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Matthew Record
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.29 Мб
Тип документу:
Книга
Preparing a winning business plan is crucial to help ensure the success of your business. A well researched and carefully structured business plan is the single most important component in the development and continuation of any venture. It is a detailed map that shows where you’re going and allows you to identify potential problems long before they arrive. With poor planning being the major cause of business failure, this book could literally save your business and your livelihood!
Автор:
Elizabeth Harrin
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Книга
Traditional project management books do that, following the project lifecycle with chapters on project definition, initiation, execution, closure andso on. This book is different. It’s for people who already know that a project has a beginning, a middle and an end and who want to take project management further. It’s for people who know the theory and feel there must be an easier way to get things done. It’s over 250 years’ worth of combined project management experience distilled into 200 pages so you can see how other people run their projects outside the management texts and research papers: how projects get done in the real world.
Автор:
L. C. G. Rogers
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
6.08 Мб
Тип документу:
Книга
Whether you work in fund management, a business school, or a university economics or mathematics department, the title of this book, Optimal Investment, promises to be of interest to you. Yet its contents are, I guess, not as you would expect. Is it about the practical issues of portfolio selection in the real world? No;though it does not ignore those issues. Is it a theoretical treatment? Yes; though often issues of completeness and rigour are suppressed to allow for a more engaging account. The general plan of the book is to set out the most basic problem in continuous-time portfolio selection, due in its original form to Robert Merton.
Автор:
Jonathan Reuvid
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
4.65 Мб
Тип документу:
Книга
Every possible effort has been made to ensure that the information contained in this book is accurate at the time of going to press, and the publishers and authors cannot accept responsibility for any errors or omissions, however caused. No responsibility for loss or damage occasioned to any person acting, or refraining from action, as a result of the material in this publication can be accepted by the editor, the publisher or any of the authors.
Автор:
Jay Liebowitz
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.87 Мб
Тип документу:
Книга
This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.
Автор:
Ващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
817 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Поняття «інновації» та «інноваційної технології» вже міцно ввійшли в практику вітчизняних підприємств та багато у чому визначають їх успішність на ринку. Проте в епоху інформації, коли відомості про ті чи інші новинки облітають світ у лічені дні чи тижні, все більшої уваги заслуговує процес провайдингу (трансферу) технологій. За допомогою провайдингу (трансферу) технологій можна відносно швидко запустити новину у виробництво, не витрачаючи при цьому дорогоціниого часу на виконання власних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. І навпаки, маючи значний науковий заділ, можна реалізувати його у вигляді дослідних зразків продукції чи навіть серійного виробництва за рахунок добре налагодженої взаємодії між різного роду підприємствами завдяки трансферу технологій. У цьому контексті можна сміливо заявляти про провайдинг (трансфер) технологій як про потужну рушійну силу для швидкого розвитку економіки, що спирається на наукомістке та інноваційне виробництво. Метою викладання дисципліни «Провайдинг технологій в галузі ТК» є отримання навичок у галузі міжнародної передачі технологій в галузі ТК та економічного обґрунтування цих процесів.
Автор:
О.П. ВАЩЕНКО
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто організації як об’єкти управління; наведено методи проектування та трансформації організаційних форм управління; показано особливості управлінської праці, характеристика сучасного менеджера, функції і технології сучасного менеджменту, в тому числі й антикризового; висвітлено сутність і процес прийняття управлінських рішень , типи керівників, ефективність менеджменту організацій. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які цікавляться управлінською проблематикою.
Автор:
О.Є. Гудзь, Л.В. Лазоренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
249 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, методичні рекомендації щодо вибору напряму наукового дослідження, етапів підготовки, пошуку та обробки інформації, оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни ―Управління персоналом‖ (для бакалаврів, спеціальності 073 «Менеджмент»), список рекомендованої літератури та додатки.
Автор:
Михайлова Л.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи управління персоналом, проаналізовано сучасні підходи кадрового складу організації, викладено практичні завдання та варіанти їх розв’язання, методичні рекомендації проведення ділових ігор та тренінгів, ситуаційних вправ, подано тестові завдання для самоконтролю знань студентів.
Автор:
Серьогін С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.68 Мб
Тип документу:
Посібник
Розкрито теоретико-методологічні основи формування державної кадрової політики, історичні, правові та організаційні засади державної служби, основи системи управління кадрами і державною службою, форми, метди і технології роботи з персоналом у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

Бібліотека


Переглядів: 8 262