XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
21.02 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У практикуму відображено не тільки основи рішення задач захисту інформації, але й наведена необхідна теорія до них. (в деяких випадках наведені характеристики спеціального програмного забезпечення, яке використовується) та зроблені висновки, розкриті проблеми, пов’язані з рішеннями вказаних задач. Усі лабораторні роботи розбиті на шість розділів. У першому розділі: показані приклади захисту інформації за допомогою можливостей різних операційних систем; у другому: – за допомогою можливостей Microsoft Office 2003, 2007 та 2010; у третьому: – шифруванням інформації за допомогою операційних систем та спеціального програмного забезпечення; а також систем програмування; в четвертому: – в різних типах комп’ютерних мереж з використанням мережевих екранів; п'ятому – відновленням даних на дисках, які попередньо видалені , або видалені при форматуванні; шостому – за допомогою спеціальних антивірусних програм.
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.22 Мб
Тип документу:
Книга
В практікумі викладені інформаційні та методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з теорії кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Практікум дає можливість отримати додаткову інформацію з питань, яки є складовими навчальной програми вивчення дисциплині в рамках підготовки бакалавра за спеціальністю 125 Кібербезпека. Практікум містить опис та завдання до лабораторних робіт, що складені автором при викладанні в університеті в період з 2005 по 2018 р. таких навчальних дисциплін, як Теорія електричних та магнітних кіл, Теорія електричних кіл та сигналів, Сигнали та процеси телекомунікаційних мереж, Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційної безпеки, Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Загальна кількість лабораторних робіт - 22. Для кожної з робіт визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють якісно підготуватися до виконання робіт та оцінити знання студентів по лабораторної роботі. Крім того, лабораторний практикум корисний для студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.
Автор:
Тихонов Ю.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів очноїта заочної форми навчання Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації та Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, що навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека» Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації та Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання з дисципліни “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” містять програму навчальної дисципліни, зміст навчального матеріалу, тематику практичних та лабораторних занять, вимоги до виконання курсової роботи, методичні вказівки на самостійну підготовку. Методичні рекомендації складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” і спрямовані на систематизацію знань та полегшення самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом. Призначені для студентів , що навчаються за спеціальністю 125 – Кібербезпека.
Автор:
В.Н. Бондаренко, Г.Н. Арсеньев, А.В. Самков, В.Л. Булгач, Г.Ф. Зайцев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
23.29 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены практические вопросы применения инженерных методов анализа и расчета электрических цепей. Даны общие краткие теоретические сведения о методах расчета, на многочисленных примерах показана методика применения методов расчета, входящих в программы подготовки специалистов по направлению «Радиотехника». Описаны методики составления передаточных функций, уравнений равновесия и состояния электрических цепей. Математическую основу анализа и синтеза электрических цепей составляют частотный, операторный и метод пространства состояний. Практическому применению этих методов способствуют как специально разработанные пакеты расчетно-аналитических компьютерных программ, так и уже известные математические пакеты типа Mathcad. Теоретические расчеты и выводы в учебном пособии широко подтверждены наглядными практическими примерами, выполненными в компьютерных математических средах. Книга предназначена для студентов электро- и радиотехнических специальностей высших учебных заведений, а также может быть полезна для инженеров и технических специалистов, занимающихся анализом, синтезом и эксплуатацией электрических цепей и устройств.
Автор:
В.Н. Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Крючкова Л.П., Розорінов Г.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
742 Кб
Тип документу:
Книга
Приведена методологія підготовки атестаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Для студентів-магістрантів Державного університету телекомунікацій. Нині проблемам НТР приділяється багато уваги, про них охоче пишуть і сперечаються. Щоправда, сперечаються здебільшого про хронологію й відносну важливість різних досягнень. Але це аж ніяк не головний аспект проблеми. Ми пишаємося польотами в космос, надаємо дуже серйозне значення досягненням у галузі атомної енергетики, на наше життя суттєво впливає процес автоматизації виробництва й керування. Великі відкриття були завжди, у будь-яку епоху розвитку науки, не менш значні для свого часу. Те, що є найбільш типовим саме для епохи сучасної НТР, нерозривно пов'язано з перетворенням науки у продуктивну силу суспільства.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
755 Кб
Тип документу:
Книга
НД ТЗІ 2.6-001-11
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
301 Кб
Тип документу:
Книга
НД ТЗІ 3.7-003-05
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Книга
НД ТЗІ 2.7-010-09
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.63 Мб
Тип документу:
Книга
НД ТЗІ 2.7-009-09

Бібліотека


Переглядів: 30 115