Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Основы фундаментальной теории искусственного интеллекта
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
154.93 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа посвящена систематическому изложению общих формализмов, математических моделей и алгоритмических методов, которые могут быть исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей объектов искусственного интеллекта. Развиваются представления и методы решения, основанные на теориях эвристического поиска и автоматическом доказательстве теорем, а также процедуральные методы, базирующиеся на классе проблемно-ориентированных языков, сочетающих свойства языков программирования и автоматических решателей задач отображения искусственного интеллекта различными математическими средствами. В работе излагаются основы теории отображения искусственного интеллекта такими математическими средствами как: множества, отношения, поверхности, пространства, алгебраические системы, матрицы, графы, математическая логика и др. Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.
Управлінський аналіз
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальнийпосібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Управління венчурним бізнесом. Презентації лекцій
Автор:
Сорока А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма навчальної дисципліни "Управління венчурним бізнесом" підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автор:
Шиян Д.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
293 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма вивчення навчальної дисципліни “Управління венчурним бізнесом” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кластери як інструмент регіонального розвитку: матеріали науково-практичного семінару (м. Феодосія, 16–20 липня 2012 р.)
Автор:
За ред. В.В. Мамонової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Розміщено матеріали доповідей учасників науково-практичного семінару «Кластери як інструмент регіонального розвитку» та рекомендації щодо організаційно-правового механізму формування і функціонування територіальних кластерів як основи для забезпечення конкурентоздатності регіональної економіки та сталого регіонального розвитку. Розраховано на фахівців з державного управління, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, слухачів, студентів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, інших вищих навчальних закладів, активістів громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться проблемами формування територіальних кластерів.
Організація виробництва за кластерною моделлю
Автор:
Ткачук І., Кропельницька С., Петруняк А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.74 Мб
Тип документу:
Посібник
Цей посібник є першою у вітчизняній практиці кластеризації економіки спробою надати у формі поетапного коментаря й поради численним українським виробникам, фізичним особам щодо створення й забезпечення функціонування кластерного об’єднання як нової виробничої системи в економіці України. Посібник орієнтовано на науковців, студентів, підприємців, фізичних осіб, які намагаються в практиці ведення бізнесу підвищувати конкурентоспроможність власної продукції.
Iнновацiйно-кластернi технологii. Презентації лекцій
Автор:
Сорока А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.62 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ (Лекція)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.02 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 9. Математическая логика
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
30.3 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
Истины и информация (Фундаментальная теория представления истин и информации)
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
71.18 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа посвящена систематическому изложению общих формализмов, математических моделей и алгоритмических методов, которые могут быть исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей истин и информации. Развиваются представления и методы решения, основанные на теориях эвристического поиска и автоматическом доказательстве теорем, а также процедуральные методы, базирующиеся на классе проблемно-ориентированных языков, сочетающих свойства языков программирования и автоматических решателей задач отображения истин и информации различными математическими средствами. В работе излагаются основы теории отображения истин и информации такими математическими дисциплинами как: множества, отношения, поверхности, пространства, алгебраические системы, матрицы, графы, математическая логика и др. Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.

Навігація


Переглядів: 268 173
^