XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Д.М. Пармаклі, С.В. Філиппова, Н.А. Добрянська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано розглядається сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших вченихекономістів різних шкіл і напрямів. Його мета – допомогти студентам опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.
Автор:
За ред. Ю.Г. Козака
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.65 Мб
Тип документу:
Посібник
У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Автор:
О.П. Гребельник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.23 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику на основі законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядаються проблеми, пов’язані із зовнішньоторговельною та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні. Велику увагу приділено аналізу основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами: експортно-імпортним операціям, зустрічній торгівлі як формі виходу підприємства на зовнішній ринок, орендним операціям. Висвітлено основи організації та функціонування підприємств з іноземними інвестиціями на території України. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами. Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.
Автор:
Л.О. Чернишова, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, К.Ю. Величко, О.І. Печенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.32 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику визначено навчальні цілі, розглянуто основні поняття та категорії зовнішньоекономічної діяльності, які є базовими при вивченні навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». З кожної теми наведено практичний матеріал, який сприяє засвоєнню та закріпленню учбового матеріалу: питання для самоконтролю, тестові, ситуаційні завдання, вправи, завдання для індивідуальної роботи, літературні джерела. Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей.
Автор:
Н.І. Єсінова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень. Навчально-методичний посібник сприяє більш ефективному самостійному освоєнню дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Складається з стислого конспекту тем курсу та візуального супроводження кожної теми, питання для самоконтролю, рекомендованої літератури, навчально-методичного матеріалу до вивчення курсу на денній та заочній формі навчання студентів економічних спеціальностей, тем рефератів та основних теоретичних запитань підсумкового контролю знань.
Автор:
За заг. ред. Г.В. Назарової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.98 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо. Для студентів, викладачів вузів, аспірантів, фахівців і професіоналів з питань економіки праці.
Автор:
Л.В. Перевалова, О.В. Гаєвая, Г.М. Гаряєва, І.В. Лисенко, О.Л. Муренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
922 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто загальні засади трудового права. Особлива увага приділяється порядку укладання трудового договору, підставам його припинення, видам робочого часу та часу відпочинку, процедурі розглядання трудових спорів. Навчальний посібник містить необхідний для студентів матеріал, лекції, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Автор:
Christopher Hadnagy
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
7.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Social engineering—I can remember when searching for that term led you to videos on getting free burgers or dates with girls. Now it seems like it's almost a household term. Just the other day I heard a friend of the family, who's not in this industry at all, talking about an email scam. She said, “Well, that's just a great example of social engineering!” It threw me for a loop for a second, but here we are, eight years after my decision to start a company solely focused on social engineering, and now it's a full-blown industry and household term. If you were to just start reading this book it would be easy to mistake my intentions. You might think I am fully okay with arming the bad guys or preparing them for nefarious acts. That cannot be further from the truth. When I wrote my first book, there were many folks who, during interviews, got very upset with me and said I was arming the malicious social engineers. I felt the same then as I do now: you cannot really defend against social engineering until you know all sides of its use. Social engineering is a tool like a hammer, shovel, knife, or even a gun. Each has a purpose that can be used to build, save, feed, or survive; each tool also can be used to maim, kill, destroy, and ruin. For you to understand how to use social engineering to build, feed, survive, or save, you need to understand both uses. This is especially true if your goal is to defend. Defending yourself and others from malicious uses of social engineering requires that you step over into the dark side of it to get a clear picture of how it is used. I was recently chatting with AJ Cook about her work on Criminal Minds, and she mentioned that she often has to meet with real federal agents who work serial-killer cases to prepare herself for playing the role of JJ on the show. The same idea applies directly to this book. As you read this book, do it with an open mind. I tried my hardest to put the knowledge, experience, and practical wisdom I have learned over the last decade onto these pages. There will always be some mistakes or something you don't like or something you might feel was not 100% clear. Let's discuss it; reach out to me and let's talk. You can find me on Twitter: @humanhacker. Or you can email me from one of the websites: www.social-engineer.org or www.social- engineer.com. When I teach my five-day courses, I always ask the students to not treat me like some infallible instructor. If they have knowledge, thoughts, or even feelings that contradict something I say, I want to discuss it with them. I love learning and expanding my understanding on these topics. I extend the same request to you. Finally, I want to thank you. Thank you for spending some of your valuable time with me in the pages of this book. Thank you for helping me improve over the years. Thank you for all your feedback, ideas, critiques, and advice. I truly hope you enjoy this book. —Christopher Hadnagy
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Посібник
In the past six months, the way we live and work has changed beyond recognition. To put it simply – life on earth has gone online. The change was not gradual but happened seemingly overnight. Almost everything is different now, from the way we conduct relationships, work or even do our grocery shopping. Changes of the same order of magnitude can be found in the cyber arena. The new normal has created challenges alongside opportunities. Infrastructure changes made by companies to allow remote access have also required threat actors to adapt to a hybrid world that integrates cloud technologies. In addition, the rapid spread of the corona virus and global research efforts to find a vaccine have created new phishing options and made medical research institutions a sought-after target for criminal and state actors. We will address these effects and more aspects of the threat landscape, while providing examples and statistics of real world events.
Автор:
В.П. Леонтьев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
10.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Решили купить новый планшет, смартфон, умные часы или телевизор под управлением Android? Наш самоучитель позволит вам сделать правильный выбор и сэкономить время и деньги! Самоучитель от известного компьютерного журналиста Виталия Леонтьева не просто познакомит вас с особенностями работы с новыми версиями системы, но и поможет быстро подобрать лучшие программы, не заплатив за них ни копейки! Вы сможете использовать свой планшет на все 100%

Навігація


Переглядів: 407 121