Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Сучасні аспекти розроблення і прийняття управлінських рішень
Автор:
Грубяк С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
251 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено сутність управлінських рішень. Проаналізовано основні підходи до процесу розроблення та прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано етапи технології прийняття управлінських рішень. Удосконалено процес поетапного розроблення та прийняття управлінських рішень на підприємстві. Розглянуто зміст запропонованих етапів розроблення та прийняття управлінських рішень.
Закон України Про публічні закупівлі
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
93 Кб
Тип документу:
Книга
Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз)
Автор:
Войтович Р.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.53 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління, відповідно до чого розкрито сутність, основні передумови та фактори виникнення глобалізації, досліджено особливості розвитку суспільства та держави в умовах глобалізації, наведено обернені форми глобалізації, ідентифіковано основні глобалізаційні виклики суспільного розвитку, охарактеризовано основні форми, засоби й механізми глобальної інтеграції, розкрито особливості впливу глобалізації на систему державного управління перехідних суспільств, запропоновано механізми оптимізації системи державного управління України в умовах глобалізації. Тематика монографії може бути цікавою для студентів, аспірантів, докторантів зі спеціальності державне управління, політологія, філософія, соціологія, менеджмент, а також посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських і політичних діячів та всіх тих, хто цікавиться проблемами глобалізації.
Формування та управління людським капіталом
Автор:
Лазарева А.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
111 Кб
Тип документу:
Стаття
Державна політика і демократичне урядування: становлення та взаємовплив
Автор:
Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.61 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику досліджуються проблеми взаємодії державної політики і демократичного урядування в контексті сучасних політичних реалій. Визначаються інституційні чинники цієї взаємодії, ціннісні засади її гармонізації, аналізується взаємозв’язок державної політики із соціально-економічними і культурними засадами розвитку суспільства, вплив глобалізаційних процесів на процедури вироблення державної політики і демократичного урядування. В основу підручника покладені результати науково-дослідної роботи за темою “Державна політика і демократичне урядування: сутність і механізми взаємодії” (ДР № 0113U002442).
Основы теории цепей
Автор:
В.Н. Бондаренко, Г.Н. Арсеньев, А.В. Самков, В.Л. Булгач, Г.Ф. Зайцев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
23.29 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены практические вопросы применения инженерных методов анализа и расчета электрических цепей. Даны общие краткие теоретические сведения о методах расчета, на многочисленных примерах показана методика применения методов расчета, входящих в программы подготовки специалистов по направлению «Радиотехника». Описаны методики составления передаточных функций, уравнений равновесия и состояния электрических цепей. Математическую основу анализа и синтеза электрических цепей составляют частотный, операторный и метод пространства состояний. Практическому применению этих методов способствуют как специально разработанные пакеты расчетно-аналитических компьютерных программ, так и уже известные математические пакеты типа Mathcad. Теоретические расчеты и выводы в учебном пособии широко подтверждены наглядными практическими примерами, выполненными в компьютерных математических средах. Книга предназначена для студентов электро- и радиотехнических специальностей высших учебных заведений, а также может быть полезна для инженеров и технических специалистов, занимающихся анализом, синтезом и эксплуатацией электрических цепей и устройств.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ ТА СИГНАЛІВ
Автор:
В.Н. Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Місцева влада в країнах пострадянського простору
Автор:
За заг. ред. П. В. Ворони
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.51 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії висвітлюється генезис місцевої влади в країнах пострадянського простору в період від розпаду СРСР до наших днів, досліджуються особливості розвитку місцевого самоврядування в кожній з країн цього регіону, специфіка функціонування їх політичних партій та виборчих систем, історія зародження національних опозицій та їх роль у відновленні чи проголошення державності. Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів магістратур, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами формування та функціонування місцевої влади та місцевого самоврядування.
Світова гібридна війна: український фронт
Автор:
За заг. ред. В.П. Горбуліна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Книга
Capital Management
Автор:
Program Curriculum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.99 Мб
Тип документу:
Книга
This exciting and rewarding program of study reflects your desire to become a serious investment professional. You are embarking on a program noted for its high ethical standards and the breadth of knowledge, skills, and abilities it develops. Your commitment to the CFA Program should be educationally and professionally rewarding. The credential you seek is respected around the world as a mark of accomplishment and dedication. Each level of the program represents a distinct achievement in professional development. Successful completion of the program is rewarded with membership in a prestigious global community of investment professionals. CFA charterholders are dedicated to life-long learning and maintaining currency with the ever-changing dynamics of a challenging profession. The CFA Program represents the first step toward a career-long commitment to professional education.

Навігація


Переглядів: 277 892
^