XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
І. А. Маркіна, В. Л. Вороніна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.49 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та економічних підходів управління прибутком торговельних підприємств. У монографії поглиблено теоретико-методичні засади управління прибутком торговельного підприємства в умовах трансформації ринкових відносин. Проведено аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні, здійснено діагностику стану та соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі, обґрунтовано послідовність моніторингу та методичний підхід до оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до побудови моделі оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Запропоновано модель управління операційним прибутком торговельних підприємств, визначено основні завдання менеджменту підприємства у контексті управління прибутком підприємств торгівлі залежно від стадії життєвого циклу торговельного підприємства, розроблено методичний інструментарій планування прибутку підприємств торгівлі. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться питаннями управління прибутком підприємств торговельної сфери.
Автор:
О.В. Хадарцев
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено зміст навчального курсу з дисципліни «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями», перелік питань для самостійного опрацювання навчального матеріалу, тестові завдання для самоперевірки, рекомендації та задачі для самостійної практичної підготовки. Посібник містить перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та підготовки до поточного й підсумкового контролю знань. Даний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів що вивчають дисципліну «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями». Посібник також буде корисним для фахівців підприємств і організацій, діяльність котрих пов’язана із портфельним інвестуванням.
Автор:
Рокоча В.В., Алькема В.Г., Терехов В.І., Одягайло Б.М., Ковтонюк К.В., Харсун Л.Г., Ткаленко С.І., Співаковський С.В., Співаковська Н.М., Літвін Н.М., Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Стародубцева О.І., Дмитрієва Н.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.95 Мб
Тип документу:
Підручник
В підручнику висвітлено основоположні проблеми організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для розвитку національних економік, розглянуто конкретні форми міжнародної торговельної діяльності.
Автор:
Т.Ю. Мельник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.28 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти натуральних і споживчих властивостей товарів; класифікації та кодування товарів; інформації про товар; ідентифікації та фальсифікації продукції. Окремо розглянуто та визначено вимоги до якості товарів, основні поняття та процедури у сферах стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, проведення експертизи товарів. Підручник рекомендований для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».
Автор:
О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко, І.О. Пойта
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Мета навчального посібника – ознайомити читачів з актуаль-ними аспектами теорії і практики рекламного креативу, дисципліни, в якій поєднуються прагматичність і творчість, спонукати їх до оригінальних, неординарних пошуків вирішення рекламних завдань. Посібник містить лекційний мареріал, методичні вказівки щодо вивчення кожної з тем, плани практичних занять, завдання для самоконтролю, тести, словник окремих термінів, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів закладів вищої освіти, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також викладачів, аспірантів і бізнесменів-практиків.
Автор:
А.М. Лялюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.6 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій у схемах і таблицях. У конспекті лекцій розкривається роль та місце біржі в економіці; багато уваги приділено організації та технології біржових торгів; охоплено питання, пов’язані із ф’ючерсною торгівлею. Рекомендовано студентам підготовки бакалаврів галузі знань 07 Уравління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Автор:
С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.14 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику характеризуються сутність підприємництва, його види, типи, властивості і функції, суб'єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи, бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінювання ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва в різних галузях і видах діяльності. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю. Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, слухачів шкіл бізнесу, а також може бути корисним для підприємців-практиків, оскільки містить практичні рекомендації, пов’язані з організацією та веденням бізнесу.
Автор:
А.С. Крутова, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.28 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто концептуальні засади та механізми управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб'єктів господарювання. Кожну тему завершують контрольні запитання та тестові завдання для самоконтролю студентами рівня засвоєних знань. Для підготовки посібника використано сучасні науково-методичні розробки з антикризового управління підприємством, законодавчі та нормативні акти, які регулюють державну політику із запобігання банкрутству. Призначено для аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей, фахівців з управління фінансами підприємств.
Автор:
Eddie McLaney
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
7.64 Мб
Тип документу:
Підручник
This book attempts to deal with financing and investment decision making, with particular focus on the private sector of the UK economy. Its approach is to set out the theories that surround each area of financial decision making and relate these to what appears to happen in practice. Where theory and practice diverge, the book tries to reconcile and explain the differences. It also attempts to assess the practical usefulness of some of the theories that do not seem to be applied widely in practice. The book attempts to make the subject as accessible as possible to readers coming to business finance for the first time. Unnecessarily technical language has been avoided as much as possible, and the issues are described in a narrative form as well as in more formal statements. The more technical terms are highlighted in blue when they are first mentioned and these are included in the glossary at the end of the book. Detailed proofs of theoretical propositions have generally been placed in appendices to the relevant chapters. Readers should not take this to mean that these proofs are particularly difficult to follow. The objective was to make the book as readable as possible, and it was felt that, sometimes, formal proofs can disturb the flow if they are included in the main body of the text. The book is directed at those who are studying business finance as part of an under-graduate course, for example, a degree in business studies. It is also directed at post-graduate, post-experience students who are either following a university course or seeking a professional qualification. It should also prove useful to those studying for the professional examinations of the accounting bodies. It is also hoped that those who are interested in business finance for its own sake will find the book readable and helpful.
Автор:
Dan Blum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
7.19 Мб
Тип документу:
Підручник
This book is a Security Leaders’ Guide to aligning with the business. If you are a Chief Information Security Officer (CISO), Head of Security with a similar title, a security manager, or a security team member providing leadership to the business, this book is for you. One of our Rational Cybersecurity interviews illustrated the challenge of a disengaged business. I’ve seen way too many businesses with disengaged senior management like this. It takes two basic forms: 1) Security’s not considered to be a priority. 2) Or, the organization has budgeted for security, hired staff, and deems it “handled.” Executives delude themselves into thinking they’ve put security first even if in practice it is routinely put way behind other priorities. We see the second, insidious, form of disengagement even at highly regulated businesses. Staff, even in the security department, are afraid to do anything other than put an optimistic spin on security issues reported up the chain. Misalignment between security and the business can start at the top or happen at the line of business, IT, development, or user level. It has a corrosive effect on any security project it touches. As organizations transform themselves into “digital businesses,” they fall under increasing IT-related risk and regulation. Aligning cybersecurity and IT with business leaders and business processes becomes exponentially more important to digital businesses. I chose to write Rational Cybersecurity for Business because, during my career as an IT research analyst and consultant, I’ve learned that successful cybersecurity isn’t just about the technology, it’s also about the people and organizations. I realized midway through this project, however, that I could write the book for security leaders as the primary audience or for business leaders, but not for both.

Бібліотека


Переглядів: 70 178