XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерних наук

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Гужва В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.89 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, Primavera), ІС для бізнес-планування та стратегічної оцінки бізнесу (Project Expert, COMFAR, BEST тощо), комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (SIMPLAN, Marketing Expert, IFPS), експертні системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP R/3). Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.
Автор:
В.О. Хорошко, В.С. Чередниченко, М.Є. Шелест
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.22 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику наводяться суть, підходи та особливості інформаційної безпеки. Розглядаються загрози та різні рівні інформаційної безпеки. Підручник призначений для студентів напряму «Інформаційна безпека» та буде корисний для спеціалістів, які працюють у цій сфері.
Автор:
Горбань А. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
14.53 Мб
Тип документу:
Книга
Опис від автора: Нічого й думати освоїти Java технології за 16 тижнів, працюючи по дві години на тиждень. Інша справа, познайомитися з цією технологією, знати її особливості і можливості і щось навчитися в ній робити. А потім, коли обставини заставлять вас глибше вникнути в цю технологію, ви вже не повинні її боятися і можете сміливо приступати до роботи. Я пропоную вам курс програмування у Java з 19 уроків. Скільки уроків ви зможете засвоїти залежить від нас з вами. В такому обсязі курс програмування у Java читається в нашому університеті вперше. Я готував його майже рік. Але не все ще доведено до досконалості. Я перечитую текст декілька разів і кожного разу знаходжу опечатки. Впевнений, що ви будете знаходити їх і далі. По ходу вивчення ви повинні виконати 14 або 15 лабораторних робіт.
Автор:
Keith Barker, Scott Morris
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.22 Мб
Тип документу:
Книга
This book is designed to provide information about selected topics for the CCNA Security 640-554 exam. Every effort has been made to make this book as complete and as accurate as possible, but no warranty or fitness is implied. The information is provided on an “as is” basis. The authors, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc. shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this book or from the use of the discs or programs that may accompany it. The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of Cisco Systems, Inc.
Автор:
Вишнівський В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.34 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основи надійності та діагностики телекомунікаційних і радіотехнічних систем. Конспект лекцій підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Київ: ННІТІ ДУТ, 2015. – 142 с. Дисципліна «Основи надійності та діагностики телекомунікаційних і радіотехнічних систем» має за мету дати студентам теоретичні знання і практичні навички про основи надійності і ефективності засобів зв’язку, а також засвоїти теоретичні методи провення технічного обслуговування, діагностування та ремонту, які направлені на підтримання високого коефіцієнта готовності. Розглянуто показники безвідмовності ремонтопридатності, довговічності та зберігаємості елементів та систем засобів зв’язку. Комплексні показники надійності. Структурна схема надійності. Статистична оцінка показників надійності. Точкові та інтервальні оцінки надійності. Резервування. Оцінка надійності систем з резервуванням без відновлення та з відновленням. Перспективи рішення проблем забезпечення надійності. Основні поняття технічної діагностики (ТД). Проблеми ТД на сучасному етапі. Принципи організації систем ТД. Автоматизовані системи діагностування. Моделювання аналогових і цифрових об’єктів діагностування (ОД). Методи та засоби пошуку несправності. Тести технічного діагностування. Тести пошуку несправностей. Конспект лекцій призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей.
Автор:
Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій призначений для формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікації; вивчення загальних принципів побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж та принципів функціонування на їх базі різноманітних мережних технологій; концепції існуючих мереж зв'язку; напрямків розвитку перспективних мереж та мережних технологій, методів оптимального синтезу та аналізу мереж. Курс лекцій також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговують телекомунікаційні мережі зв'язку.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
545 Кб
Тип документу:
Книга
Даний довідник користувача ЄКТС (EСTS) надає рекомендації для запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). В ньому також представлені ключові документи ЄКТС. Порадник стане у пригоді особам, що навчаються, професорсько-викладацькому складу, адміністративним працівникам вищих навчальних закладів, а також для будь-яких інших зацікавлених сторін.
Автор:
За загальною редакцією В.Д.Шинкарука
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Книга
Перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентністного підходу, є необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентністного підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. Представлений комплекс нормативних документів має за мету забезпечити розробку складових системи галузевих стандартів вищої освіти на єдиній методологічній основі.
Автор:
Болюбаш Я.Я.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
433 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються питання організації навчального процесу у вищих закладах освіти України відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інших нормативних актів з питань вищої освіти. Розрахований на слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти, аспірантів, керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації та закладів післядипломної підготовки.
Автор:
Панасевич Д.Б., Солоденко А. К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
463 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Україна, тримаючи курс до світового освітянського простору, модернізує свою систему вищої освіти таким чином, щоб забезпечити умови для такого переходу. Перш за все – це удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти, зокрема навчального плану вищого навчального закладу.

Бібліотека


Переглядів: 64 736