XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
К.П. Сторчак, А.М. Тушич, І.М. Срібна, Н.Д. Яковенко, Д.В. Кравець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Технології Інтернет речей» (ТІР) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.
Автор:
Л.М. Олещенко, Я.В. Хіцко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.7 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами програмування пристроїв Інтернету речей, методами захисту хмарних сервісів Інтернету речей за допомогою середовища Cisco Packet Tracer, а також методами аналізу даних мережі Інтернет та вимогами до виконання лабораторних робіт.
Автор:
М.Б. Гумен, В.М. Співак, С.К. Мещанінов, Г.Г. Власюк, Т.Ф. Гумен
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.15 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено базові аспекти теорії систем, процесів і сигналів, висвітлено ймовірнісні, часові, кореляційні та спектральні характеристики детермінованих процесів і сигналів, особливості характеристик стаціонарних випадкових та модульованих процесів, викладено методи оцінювання перетворень процесів і сигналів різноманітних систем у рамках спектрально-кореляційної теорії процесів. Розглянуто стаціонарні лінійні та нелінійні перетворювачі процесів, що є матеріальними носіями інформації. Дослідження виконано методами часової та частотної областей з використанням часових та спектральних характеристик процесів. Видання може бути корисним не тільки для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю, а також спеціалістів із проектування та експлуатації інформаційно-вимірювальних та експертних систем, діагностичних комплексів, систем керування складними об’єктами та технологічними процесами неруйнівного контролю, систем передачі та обробки даних, розпізнавання образів тощо
Автор:
П.В. Іващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
444 Кб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить навчальний матеріал до вивчення розділу «Основи теорії передавання інформації» дисциплін: «Теорія електрозв’язку» (підготовка бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»), «Теорія інформації» (підготовка бакалаврів за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), «Теорія інформації та кодування» (підготовка бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія»), «Інформаційні радіосистеми» (підготовка бакалаврів за напрямом «Радіотехніка»). Крім теоретичного матеріалу посібник містить вправи, приклади, контрольні питання та задачі для самостійної роботи студентів.
Автор:
Д. Кот
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.32 Мб
Тип документу:
Книга
Ця книжка - набір методик, прийомів з написання текстів, які продаються (тексти для сайтів, друкованих рекламних видань). Кожний розділ місить поради для успішного написання тексту, схеми написання іміджевих статей. Книжка буде цікавою й корисною для копірайтерів, неймерів, маркетологів, фахівців у сфері реклами й PR.
Автор:
3.В. Партико
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.65 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику описано об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, методи, методики, галузі та аспекти редагування. Редагування розглядається як приведення тексту у відповідність із нормами. Сформульовано нормативну теорію редагування. Детально класифіковані та описані всі основні методи контролю й виправлення помилок. Подано детальний опис інформаційних, соціальних, композиційних, логічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, видавничих і поліграфічних норм редагування. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу редагування. Посібник пропонує формалізовану методику проведення редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн Заходу.
Автор:
Н.В. Середа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить цікаві практичні завдання для формування навичок написання текстів публічних промов. Для студентів і всіх, хто цікавиться риторикою та спічрайтингом.
Автор:
Marvin Waschke
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
I wrote this book to solve two very specific problems for my fellow IT professionals. We all get too many questions from individual computer users who are worried about the security of their personal computers, tablets, and phones. In the industry, the acronym RTFM is hurled at beginners for asking naïve questions. But that is not an appropriate answer to a user concerned about computer security. These folks ask good and important questions that deserve serious answers. A few years ago, after repeating the same answers many times, I started to look for the right book to recommend. There are many good books on computer security but most of them drift into security for system administrators; this confuses ordinary users and leaves them uncertain. And no one needs to be reminded that the details of computing change rapidly, but the basic principles stay the same. Users need knowledge that will give them a foundation to build on as the details of security issues change. Many books on personal computer security tend to be highly prescriptive with lots of screenshots and values to fill into specific fields. This is nice, but this aspect of computing changes rapidly and many of these books become confusing within months of publication because interfaces change. Users need simple explanations of what they are doing and why they are doing it, not outdated, detailed instructions. The rate of change has escalated as products adopt automated update practices. Products evolve much more rapidly than a few years past. To stay safe during rapid change, computer users must have a firm grasp of what they are protecting themselves against, how the protections work, and why they need to protect themselves. The book is divided into three sections. The first section explains how computing has developed, how cybercrime has become a serious problem, and the extent of its severity. The second section examines what government and industry have done to respond. The third section relies heavily on the previous two sections and focuses on what you can do to protect yourself and what to do when you become a victim. Throughout, I have tried to maintain focus on what is wrong, why it is wrong, and how the response works so that a user can apply the advice to any computer they work with. If I have succeeded in my goal, the users who read this book will be informed, not quite so nervous, and prepared to avoid or actively resist the securityissues that plague them. This book will not eliminate user questions to IT professionals, nor will it eliminate the need for operating system and product security documentation. In a world where substantial updates are automatically applied every month, a book like this would not be useful for long if it was only a snapshot of cybersecurity at one moment in time. Readers may be tempted to skip to the last two chapters. If you are under attack and feel the need to take immediate action, do skip ahead. But then go back and read the preceding chapters. You will find that the recommendations in the final chapters will make more sense, are easier to accept, and can be applied more effectively after you have the background the earlier chapters provide.
Автор:
Bongsik Shin
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
16.39 Мб
Тип документу:
Книга
This book is written for those who study or practice information technology, management information systems (MIS), accounting information systems (AIS), or computer science (CS). It is assumed that readers are exposed to computer networking and security subjects for the first time. Computer networking and cybersecurity are challenging subjects, partly because of the constant rise and fall of related technologies and IT paradigms. As the title implies, much focus of this book is on providing the audience with practical, as well as, theoretical knowledge necessary to build a solid ground for a successful professional career. If used for a class, the book of 12 chapters contains just about right amount of coverage for a semester or quarter. It balances introductory and fairly advanced subjects on computer networking and cybersecurity to effectively deliver technical and managerial knowledge. Although the writing is moderately dense, utmost attempts have been made on explaining sometimes challenging concepts in a manner that readers can follow through, with careful reading. The book is designed to offer impactful, hands-on learning experience without relying on a computer lab. First, each chapter comes with practical exercise questions. In the class setting, they are good as individual or group assignments. Many of them are based on simulated or real cases, and take advantage of actual industry products and systems for a reader to better relate theories to practice. Second, there are a number of information-rich screen shots, figures, and tables in each chapter carefully constructed to solidify concepts and thus enhance visual learning. In addition to the thorough technical details, managerial issues including, enterprise network planning, design, and management are embedded throughout the book from the practitioner ’ s perspective to assist balanced learning. Besides, bearing in mind of the critical importance of security in today ’ s enterprise networks, implications of 27 network design and management on enterprise security are discussed whenever appropriate. Lastly, to further reinforce knowledge in security management, two chapters are dedicated to introduce fundamentals of cybersecurity in terms of threat types and defense techniques.
Автор:
С.С. Жуковський, Т.А. Вакалюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для використання студентами під керівництвом викладача на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Посібник містить лекційний курс та лабораторний практикум із об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання для вивчення дисципліни «Програмування С++».

Навігація


Переглядів: 429 206