Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Алгоритми і структури даних
Автор:
Онищенко В.В., Коник Р.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
567 Кб
Тип документу:
Книга
Викладено основи класифікації структур даних. Докладно розглянуто рівні організації структур даних та найпоширеніші моделі даних. Наведено способи зображення моделей структур даних у пам’яті комп’ютера Розглянуто алгоритми сортування та пошуку даних, приклади їх реалізації та обгрунтовано алгоритмічну складність. Фрагменти програм студенти можуть використати для самостійного розроблення власних програм під час виконання лабораторних та курсових завдань. Розглянуто реалізацію структур даних на прикладі мови програмування C++ . Розділи супроводжуються контрольними запитаннями та задачами для індивідуального виконання.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 11. Автоматы
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
36.28 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 10. Алгоритмы
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
41.26 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
Corporate Finance
Автор:
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Gordon S. Roberts
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
16.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Corporate Finance meets the needs of the introductory corporate finance course at the MBA level, or the introductory course that wants very comprehensive coverage. The text emphasizes the modern fundamentals of the theory of finance while providing contemporary examples to make the theory come to life. Corporate finance is presented as the working of a small number of integrated and powerful intuitions rather than a collection of unrelated topics. The text develops the central concepts of modern finance: arbitrage, net present value, efficient markets, agency theory, options, and the trade-off between risk and return, and uses them to explain corporate finance with a balance of theory and application. This well respected author team is known for its clear and accessible presentation of material.
Господарське право
Автор:
В. І. Пушай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
815 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації до навчання, календарно-тематичний план, плани семінарських занять, критерії оцінок знань студентів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури.
Єдиний закупівельний словник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.3 Мб
Тип документу:
Книга
1. РОЗРОБЛЕНО: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 р. № 1749 з 2016-01-01 3. Національний класифікатор відповідає європейському закупівельному словнику Common Procurement Vocabulary (CPV), затвердженому Регламентом ЄС № 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок згідно з Регламентом Комісії ЄС № 213/2008 Переклад з англійської (en) 4. НА ЗАМІНУ: ДК 021:2007
Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні»
Автор:
К.Ю. Богомаз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
489 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Дане навчальне видання містить тексти лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні» для студентів всіх спеціальностей. Конспект лекцій дає можливість сформувати у студентів системне уявлення про соціальну комунікацію, її специфіку, місце і значення соціальних комунікації в управлінському процесі; виробити знання про стилі управлінської комунікації; ознайомити із механізмами і закономірностями сприйняття партнера по спілкуванню; дати інформацію про принципи і закономірності проведення спеціальних форм комунікацій: ділової бесіди, наради, дискусії тощо.
Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення
Автор:
Мельничук Д.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.84 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії викладено результати наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам формування та продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної політики в Україні. Призначена для науковців, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами демографії та економіки праці.
ІНСТИТУЦІЙНІ НОВАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Автор:
Костюк В. Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті досліджено проблеми інституційних новацій державної служби через призму новітнього законодавства. Акцентовано увагу на теоретико-правовому аналізі положень нової редакції Закону України «Про державну службу». Охарактеризовано систему інституційних засад з питань організації та управління державною службою, вступу на державну службу, правового статусу державного службовця, умов праці, припинення державної служби. Підкреслено розширення механізмів дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Наголошено на тенденції щодо звуження сфери державної служби, недостатності прозорості, відкритості, публічності. Визначено тенденції удосконалення інституту державної служби.
Прийняття управлінських рішень
Автор:
Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Посібник
Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера – постійне продукування управлінських рішень. Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати? Ці питання належать до “кухні” управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських “страв”. Як наслідок, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє. Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Навігація


Переглядів: 277 893
^