Державний Університет Телекомунікацій

Бібліотека

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 3. Отношения
Автор:
А.Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
33.09 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем и сетей. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 1. Начала
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
18.28 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МАТЕМАТИКА. Книга 2. Множества
Автор:
А. Е. Кононюк
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
18.55 Мб
Тип документу:
Книга
Многотомная работа содержит систематическое изложение математических дисциплин, исспользуемых при моделировании и исследованиях математических моделей систем. В работе излагаются основы теории множеств, отношений, поверхностей, пространств, алгебраических систем, матриц, графов, математической логики, теории вероятностей и массового обслуживания, теории формальных грамматик и автоматов, теории алгоритмов, которые в совокупности образуют единную методолгически взамосвязанную математическую систему «Дискретно-непрерывная математика». Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и просто ученых и специалистов всех специальностей.
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ І ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ
Автор:
А.Ю.Кононюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.1 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуті питання розробки структур одно- і багатошарових нейроних мереж і алгоритми їх навчання. Пиведені основи побудови та реалізації генетичних алгоритмів. Наведені приклади і задачі можуть бути використані на практичних занаттях, в курсовому і дипломному проектувані. Книга виявиться дуже корисною для фахівців різних спеціальностей, економістам, фізикам, мамематикам і спеціалістам в галузі інформатики, а також студентам цих і суміжних з ними галузей знань.
Управління якістю. Конспект лекцій
Автор:
Заплотинський Б.А., Тупкало В.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.24 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій підготовлений на основі робочої навчальної програми з дисципліни ―Управління якістю‖ для студентів-магістрів зі спеціальності ― менеджмент організацій і адміністрування‖. Головна увага приділена розкриттю не стільки глибини, скільки суті тем в стислій і доступній для сприйняття формі. Із врахуванням спрямованості ВНЗ на сферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги, акцент робиться на управлінні якістю саме послуг у зазначеній сфері. У додатку наведено пояснення щодо оцінювання знань студентів. Розраховано на студентів ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямами ―менеджмент‖, ―телекомунікації‖ та за суміжними напрямами.
Менеджмент організацій
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Основи менеджменту
Автор:
Осовська Г.В., Осовський О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.76 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, йоготеоретичні основи, функції та принципи.Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумовивиникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні таеволюція управлінської думки. Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальнійвідповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічнихвузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів,а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту
Основи менеджменту
Автор:
Шатун В.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції.
Основи підприємництва. Практикум
Автор:
В.О. Козловський, Б.В. Погріщук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.5 Мб
Тип документу:
Посібник
КУРС ЛЕКЦІЙ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Автор:
С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.22 Мб
Тип документу:
Книга
В даній праці розглядається значення систематичних занятьфізичними вправами, як складової здорового способу життя студентства. Надаються рекомендації впровадження у повсякденний побутстудентської молоді фізичної культури і спорту. Рекомендованийлекційний матеріал здійснюється на лекційних, практичних, самостійних заняттях фізичними вправами, а також під час тренувальнихзанять у секціях з видів спорту. Курс лекцій передбачає суттєво підвищити теоретичну підготовку студентів, мотивацію щодо покращеннястану їх здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості. Для науково-педагогічних працівників кафедр фізичноговиховання,студентів, магістрантів та аспірантів.

Навігація


Переглядів: 258 471
^